robaws
Search…
⌃K

Updates

Op dit platform wordt u wekelijks op de hoogte gebracht van onze nieuwe toevoegingen

Update 17/01/2020

 • Verbeteringen artikel combobox: weergave stock, post & artikelnummer. Sortering per post. Overlap tijdens zoeken opgelost.
 • Titels in vorderingsstaten groene achtergrond
 • Dagboek vermelding in export facturen
 • Mailen met SSL mogelijk

Update 14/01/2020

 • Bulk emails verzenden toegevoegd voor offerte, orders, werkbons & facturen
 • Overzicht verzonden mails overkoepelend zichtbaar voor offerte, orders, werkbons & facturen
 • API V2 verkoopfacturen & aankoopfacturen beschikbaar
 • gecalculeerde offerte onderbouw exporteerbaar naar excel
 • lege lijn heeft nu de correcte hoogte op pdf
 • betaalbestand transacties individueel beschikbaar maken in bankportaal
 • meertalige facturatie instellingen (voorwaarden, standaard opmerking)
 • werkbon uren gaven soms teveel tijd aan
 • post+activiteit toegevoegd in werkbon excel
 • probleem opgelost met vertaling verkoopdocumenten (artikel naam vertaling)
 • abonnement 4 weken toegevoegd
 • facturatie email wordt opnieuw doorgegeven naar Billit & Exact online
 • materieel beschikbaar op project inzichten
 • voor wappy kan je nu vervangcodes gebruiken bij dagplanning detail & project dagplanning info
 • referentie werkbons wordt overgenomen naar orders
 • werkbons -> factuur of order kunnen nu in bulk gedaan worden. Opsplitsing per klant

Update 17/12/2020

 • Nacalculatie optie post toegevoegd
 • Post kan je nu kiezen bij de werkbons voor fijner nacalculatie detail (optie bij dagplanning activeren)
 • Eindklanten worden nu voorgesteld bij emails
 • Pdf enkel eenheidsprijzen voor offerte toegevoegd
 • Vorige kolom vorderingsstaat niet aanpasbaar (wel mogelijk wanneer je VR aanklikt)
 • Werfleider kolom beschikbaar op werkbon overzicht
 • BTW codes zijn nu dynamisch. U kan bij de instellingen ongewenste verwijderen.
 • Commissie bedrag beschikbaar in de excel export
 • Nacalculatie project standaard groupering & onderverdeling te kiezen bij instellingen
 • Tabel nacalculatie doorklikbaar met onderverdeling & bijkomend zicht op bestellingen / nog te ontvangen facturen.
 • Vorderingsstaat BTW per lijn.
 • Titel dagplanning instelbaar in hoogte.
 • Uitgebreide omschrijving post vertaling
 • Andere valuta komt nu correct bij de aankoopbestelling PDF

Update 4/12/2020

 • artikel extra omschrijving kan nu vertaald worden
 • artikel leveranciers optie voorzien om te gebruiken bij bestellingen
 • dagplanning info werfmelding/CIAW aangepast
 • optie om naam + referentie te gebruiken bij een bestelling voor een artikel
 • artikel leverancier mogelijkheid om tot 3 extra kolommen toe te voegen (artikel leverancier label 1-3 bij instellingen)
 • template systeem dagplanning, hiermee kan u reeds vooringevulde planning items maken
 • snel bestellen is nu mogelijk vanuit order
 • hulp chatbox toegevoegd bovenaan naast de taken
 • commissie bedrag kolom toegevoegd bij offerten

Update 18/11/2020

 • Speciale prijzen worden toegepast tijdens bewerken werkbon, niet meer wanneer de factuur wordt gemaakt.
 • aantal taken melding beperken in de tijd. U kan dit terugvinden bij algemene instellingen: Toon alleen taken binnen tijdsperiode (#dagen):
 • Vorderingsstaten: op een verrekening lijn (VR) kan u nu de kolom voorzien aanpassen.
 • Vorderingsstaten: voorzien totaal is nu zichtbaar op de PDF
 • Optie toegevoegd bij dagplanning om rode & gele kaders afzonder uit te schakelen. Rood = planningopdracht waar geen werkbon tov. staat. Geel = resource conflict (werknemer of materieel dubbele boeking)
 • Levernota extra omschrijving optie om dit aan te sturen
Bugfixes
 • bij orders/facturen werd de vorige klant gebruikt indien er geen gekozen was
 • posten kopie had niet alle details (bv. hoofding)
 • kon kilometers niet berekenen melding wordt niet meer getoond indien u geen adres gebruikt op offerte
 • Te lange naam op een planning item zorgde ervoor dat je niet kon doorklikken vanuit de werkbon
 • Probleem met Excel op vorderingsstaat opgelost

Update 3/11/2020

Toevoegingen
 • Offerte naast Bill of Materials, machines, subcontractor & work
 • Werknemer afwezigheid staat nu ook op de prestatiefiche
 • 5de dagplanning weergave: uitvoeringsfase
 • Communicatie kan per opdracht dagplanning via ${orderPlanningTable}
 • standaard documenten beschikbaar op werkbon module
 • formules benaming aangepast naar parameters
 • stocklocatie aangepast naar stockplaats (stocklocatie voorbehouden magazijn)
 • werkbon pdf zonder prijzen optie bij facturatie instellingen
 • weekend niet tonen optie bij dagplanning instellingen
 • voorschot factureren vanuit offerten instelbare tekst bij offerte instellingen
 • Verrekeningen hebben nu zelfde keuze menu als offerte voor toevoegingen
 • Digitaal ondertekende offerten/feedback worden verzonden naar de "van email" eerder dan naar de gebruikersemail
 • Cebeo verzenden naar webshop "onmiddelijk bevestigen" optie instelbaar per bestelling.
 • Wappy extra mogelijkheden om uren ingave te beperken (toevoeg knop verwijderen & totaal uren aanpassen)
Bugfixes
 • dagplanning doorklikken via potlood aanpassingen eerst opslaan
 • km berekening rekening houden met aparte locatie's per bedrijf
Update 23/10/2020
Toevoegingen
 • Duidelijkere boodschap wanneer office365 email token vervallen is
 • OCR scan & herken
 • creditnota zelfde nummering als factuur toelaten
 • speciale fonts voor PDF - algemene instellingen
 • klant referentie overnemen vanuit planning naar werkbon
 • code dagplanning ${planningType} ${clientName}
 • klant excel uitgebreid
 • commissie berekening relatief percentage aanpassen gecalculeerde offerte
 • apart UBL email adres aankoopfacturen mogelijk
 • vermelding werkbon blok dynamisch aanpasbaar - algemene instellingen
 • contactpersoon offerte overzicht scherm beschikbaar & opzoekbaar
 • materieel "klant" overzicht scherm beschikbaar
 • google maps verbeteringen: grote kaart & doorklikbaar
 • robawsbox verwerking UBL bestanden
Bugfixes
 • betaalbestand niet gestructureerde mededeling toelaten
 • exact online kostendrager niet meesturen wanneer langer dan 8 karakters (beperking exact)
 • taken dialoog scherm juist weergeven
 • taken overzichtsscherm verloor zoekopdracht in sommige gevallen
 • exact online leverancier adres opsplitsen
 • eindklant overnemen vanuit project naar werkbon in alle gevallen
 • commissie bereken totaal % toonde soms verkeerd bedrag
 • dagplanning maken vanuit materieel/werknemer

Update 8/10/2020

Toevoegingen
 • Zoeken op lijn omschrijving van werkbons
 • Vervangingscode voor eindklant
 • Bestellingsmodule: leverdatum mogelijk in overzicht te zetten & opzoekbaar (bv. DELIVERY:>01/01/2020)
 • In een taakdetail zal Betreft niet langer meer "Project" tonen maar bv. "Project: P20487 projectnaam)
 • Stockwijziging bij rechtstreeks ingeven van materieel serienummer zal dit ook gekoppeld worden aan het materieel
 • Webshops aangepast om te werken in een nieuw tabblad. Webshops tonen binnen Robaws zelf gaf problemen voor sommige webshops.
 • Lijn type totaal is nu beschikbaar op vorderingsstaat. Dit verbergt aantallen & eenheidsprijs op de vordering pdf.
 • Contactpersoon eindklant toegevoegd op offerte, project & order
 • Factuur: nieuwe kolom werfleider beschikbaar
 • Deschacht webshop
Bugfixes
 • BCC van factuurinstelling werkt correct
 • Grafische overlapping opgelost bij tonen kalender werkbon
 • Extra velden werd niet altijd in juiste volgorde weergegeven.
 • PDF bij gebruik van [email protected] werd in sommige gevallen niet getoond
 • Bij dagplanning/projectplanning datumselectie kwam de popup van de datum keuze soms terug bij wisselen tabbladen
 • Doorklikken vanuit detail projectplanning zal eerst data opslaan
 • Optelsom facturen projectdetail rekening houden met korting per lijn
 • Afronding bedragen op 2 cijfers na de comma bij gebruik van vervangingscodes

Update 1/10/2020

 • Wanneer u iets verwijderd zoals bv. een offerte worden de taken hiermee gekoppeld ook automatisch verwijderd.
 • Suivo project synchronisatie fix
 • Offerte adres komt nu duidelijk als project adres op de PDF & in de fiche
 • Kopiëren van vorderingsstaat lijn zet voorzien / vorig aantal op 0
 • Het is nu mogelijk om een betaalbestand op te halen bij de inkomende facturen. U kan dit in uw bankportaal opladen om de betaling uit te voeren. U kan de aankoop facturen waarvoor u dit bestand download automatisch de status laten aanpassen naar bv. betaald via de instellingen.
 • Office365 OAUTH integratie aparte manier voor grotere bestanden op te laden voorzien.
 • Export in excel is nu eenvoudiger om op datums te sorteren
 • Bij verwijderen van een map bij bestanden bleef deze in sommige gevallen tijdelijk zichtbaar
 • Bij gebruikersrollen is het mogelijk om de toegang te beperken tot bepaalde IP adressen. U kan hiermee gebruik van robaws afschermen tot fysieke locatie's.
 • Werkbon extra paramters toegevoegd: ${toKilometers} ${returnKilometers} ${totalKilometers}
 • Interne bestelling gebruikt nu de kostprijs van artikels (enkel voor nieuwe interne bestellingen)
 • Bepaalde nederlandse ondernemingen werden niet correct automatisch aangevuld op naam / adres na invulling BTW nummer.
 • NBB/CompanyWeb, KBO naast klanten nu ook beschikbaar op leveranciers
 • Dagplanning email communicatie naar onderaannemers verbeterd
 • Fases van project/offerte opzoekbaar in projectplanning
 • Performantie vorderingsstaat verbeterd
 • Planning email bij leverancier toegevoegd
 • Adres / CIAW toegevoegd op dagplanning overzicht
 • Stockwijzigingen doorvoeren vanuit werkbon worden niet meer automatisch ingeboekt. U krijgt de mogelijkheid om alsnog een aanpassing uit te voeren alvorens de stockwijziging door te boeken. Negatieve bedragen zijn nu mogelijk.
 • Bij offerte kan er nu ook commissie berekend worden op het totaal bedrag

Update 22/09/2020

Dagplanning: in de module "dagplanning" werd de PDF-exportmogelijkheid uitgebreid. Zo is het voortaan mogelijk een PDF op te vragen van de kalender waarin de eigen werknemers of werknemers -en onderaannemers weergegeven worden. U kan dit overzicht ook beperken tot één specifieke onderaannemer. Dit overzicht kan u vervolgens via E-mail versturen. Samenvoegen van Email-bijlagen: verschillende PDF-documenten kunnen samengevoegd worden tot één PDF. Hiervoor activeert u de functie
in het E-mailbericht. U kan onmiddellijk een voorbeeld van dit samengevoegd document bekijken.

Update 25/08/2020

Project planning: als u op een fase klikt in de projectplanning wordt er een extra venster geopend waarin de informatie betreffende die fase weergegeven wordt. U kan vanuit deze fase voortaan ook naar het achterliggende project doorklikken d.m.v. de knop
Offertes: offertes en bijhorende standaard bijlagen kunnen digitaal ondertekend worden. De klant krijgt zo de mogelijkheid de offerte goed te keuren of deze aan te passen, waarna u deze gewijzigde offerte opnieuw ontvangt. Een uitgebreide omschrijving en werkwijze kan u op de pagina "documenten digitaal ondertekenen" doornemen. Extra velden: er kan een extra veldtype gekozen worden bij de extra velden. Naast de types tekst, tekstveld, datum, decimaal getal, geheel getal, keuzelijst en selectievakje, kan u voortaan ook kiezen voor link. Hebt u een link in dit extra veld ingevuld en klikt u op
, dan zal deze website onmiddellijk geopend worden in een nieuw tabblad van uw webbrowser. Integraties: er werden enkele verbeteringen aangebracht bij de Exact Online integratie.

Update 03/08/2020

Algemene instellingen: het maximum aantal rijen in het overzicht kan aangepast worden via de algemene instellingen. Gelieve er rekening met te houden dat de weergegeven 20 rijen zorgen voor een goede performantie van Robaws. Geeft u een groter getal in, dan zal de omgeving iets trager geladen worden.
Overzichtsweergave per module: kan voortaan gesorteerd worden. U kan zelf bepalen welke gegevens weergegeven worden in het overzicht van een bepaalde module. Hiervoor gaat u naar de instellingen van de gewenste module. Werkbons: in de module werkbons werd een extra tabblad "kalender" toegevoegd. Deze tool geeft u een gedetailleerd wekelijks overzicht van de prestaties per werknemer.

Update 28/07/2020

Klanten: in een klantenfiche is het voortaan mogelijk om de geplaatste bestellingen van een project op te vragen. Hiervoor klikt u op "bestellingen" in de groep "overzicht". Offertes: in het tabblad marges in een offerte, werd een extra veld "commissie" toegevoegd. Hier kunnen we aan de hand van een percentage de verkoopprijs van de offerte verhogen. Artikels: bij verkoopprijs werd de extra functie "marge op bruto verkoopprijs voorkeursleverancier" toegevoegd. Projecten: via de project instellingen kan u ook project templates opmaken. Zo kan u alle specifieke gegevens uit een gelijkaardig project, voortaan standaard opvragen via een template. Facturen: u kan de nummering van een factuur gedetailleerder wijzigen. Wappy: in de werkbon instellingen kan u voor Wappy enkele extra beperkingen instellen, dit op projectstatus, klantenstatus en werknemersstatus. Zo kan u een beperking instellen waarbij er in de applicatie enkel kan gezocht worden op de "lopende" projecten en/of klanten en werknemers. Integraties: de integratie "Cebeo" werd ook verder ontwikkeld. Zo is het voortaan mogelijk om de prijzen automatisch te updateten.

Update 14/07/2020

Offerte templates: u kan standaard templates opmaken voor uw offertes: dit voor zowel calculatie als voor eenvoudige offertes. Dagplanning: een extra tabblad 'lijst' werd toegevoegd aan de dagplanning. Hiermee krijgt u een overzicht van de opdrachten voor de komende 2 maanden. Er is nu een mogelijkheid om de weergave van de planning zelf te bepalen in de instellingen. Barcodes werden verder geoptimaliseerd. Zo kan u via de artikel instellingen de keuze maken uit het weergeven van een numerieke barcode of QR-code. Bij een stockwijziging wordt er automatisch materieel aangemaakt. Het kan echter voorvallen dat een materieel werd aangemaakt die in feite materieel installatie zou moeten zijn. Dit kan vanaf heden steeds aangepast worden door het selectievakje
aan te vinken/ af te vinken bij een materieel. Ook in offertes is de 'snel bestellen' functie vanaf nu beschikbaar.

Update 23/06/2020

Offertes: in het tabblad "project planning" in een offertefiche, werd er bovenop percentage, ook de mogelijkheid toegevoegd om een voorschotfactuur op te maken op basis van een vaste prijs. Maken we nadien de slotfactuur op, dan zullen alle reeds aangerekende voorschotten weergegeven en in mindering gebracht worden van het eindtotaal. Maken we een bepaalde fase aan, waarbij we een start -en einddatum ingeven en percentage toekennen, dan zal deze fase ook weergegeven worden op de projectplanning. Indien dit bedrag betaald werd, dan zal dit ook weergegeven worden in het overzicht. Via de projectplanning krijgen we dus een visueel overzicht wanneer iets moet gefactureerd worden. Projectplanning: mocht u op een planningsitem klikken in de projectplanning, dan zal er een scherm geopend worden, waarin u een aantal zaken naar keuze kan aanpassen.
U krijgt bovenaan de projectplanning ook een extra lijn "financieel" in de categorie forecast. Hier wordt als het ware een prognose weergegeven op basis van de ingegeven percentages bij de offertefiche.
Artikels: in een artikelfiche werd er bij kostprijs het veld "kostprijsstrategie" toegevoegd. De kostprijs kan u dus bepalen door een vaste prijs, de prijs van de voorkeursleverancier of de prijs opgebouwd door samengestelde artikels. De leverancier die bovenaan staat in het tabblad 'leverancier' in deze artikelfiche is de voorkeursleverancier die de kostprijs kan bepalen. Bestellingen: via de nieuwe functie "snel bestellen"
die u vind in de actiebalk, kan u heel eenvoudig en snel verschillende artikelen bestellen. Er wordt een nieuw venster geopend, waarbij u het artikel kan aangeven. De reeds ingestelde voorkeursleverancier wordt hier weergegeven. Wilt u snel enkele artikelen bestellen, met elk een verschillende voorkeursleverancier, dan worden er verschillende bestelbonnen aangemaakt. Projecten: in het tabblad "inzichten" in een projectfiche werd er een paperclip toegevoegd aan de werkbons. Als u hierop klikt zal er een overzicht geopend worden waar u alle foto's kan bekijken die aan alle gekoppelde werkbons behoren.

Update 15/06/2020

E-mails: e-mails die voortaan vanuit Robaws verstuurd worden, worden ook onmiddellijk verzonden. Mocht er toch een probleem optreden met het e-mailadres, dan zal de gebruiker een e-mail met een foutmelding ontvangen van Robaws en niet meer van de e-mailprovider.
Voorbeeld van de foutmelding vanuit Robaws
Offertes: de laadtijd van een gecalculeerde offerte werd tot 6x versneld. Dagplanning: aan de dagplanning werd de functionaliteit "planning resource" toegevoegd. U kan zo voortaan werknemers onmiddellijk aan een bepaalde werkploeg koppelen. Eenmaal toegevoegd aan een ploeg, krijgt de werknemer ook de gekoppelde taak toegewezen. Deze taak wordt daarna ook zichtbaar in het werknemersoverzicht.

Update 07/06/2020

Dagplanning: in een planningsfiche werd er in het overzicht bij werkbons een
toegevoegd. Zo kan u onmiddellijk een werkbon aanmaken vanuit de planningsfiche. Werkbon: de titel van een werkbon kan voortaan ook meerdere lijnen tekst bevatten. Daarnaast kan u vanuit een werkbon ook een stockwijziging
inboeken. Hiervoor wordt steeds de eerste stocklocatie uit de lijst genomen (Bv.: magazijn). Nadat u een stockwijziging hebt ingeboekt, zal dit ook verschijnen in de actiebalk
. Zo krijgt u een bevestiging van de stockwijziging. Vorderingsstaat: de titels op een vorderingsstaat blijven voortaan zichtbaar. Deze worden niet meer verborgen bij gebruik van de functie
. Integratie instellingen: de verschillende integraties worden per categorie onderverdeeld. De migraties met Codabox uit de facturatie instellingen en Archisnapper uit de project instellingen werden hier aan toegevoegd.
 • Codabox:
  kan uitgeschakeld worden, zodanig dat u enkel de betalingsinfo ontvangt. Deze functie schakelt u best uit als u vanuit Robaws facturen verstuurt naar Exact Online of ander online boekhoudpakket, zo niet zal u een foutmelding ontvangen.
 • Archisnapper: alle gegevens om de koppeling tot stand te brengen worden weergegeven. ID Prefix: functie die kan gebruikt worden indien u meerdere bedrijven in Robaws wilt beheren. Zo kan u verschillende Robaws-omgevingen naar eenzelfde Archisnapper omgeving zetten, zonder enig conflict van nummering.

Update 03/06/2020

 • Artikels: De bruto -en nettoprijzen worden nu vanuit de webshops correct geïmporteerd.
 • Offertes: U kan in het tabblad ‘formules’ in een offerte, voortaan ook op een snelle manier lijnen toevoegen d.m.v. de rechtermuisknop.
 • Facturen: Een extra veld werd toegevoegd waarin de datum wordt weergegeven van een factuur die via Peppol verzonden werd. De integratie met Billit en Exact Online werd ook verbeterd. De lay-out van een factuur werd ook deels gewijzigd. Enkel het totaalbedrag wordt voortaan nog vetgedrukt en volledig rechts op de pagina weergegeven.
 • Bestellingen: het
  werd uit de actiebalk verwijdert en vervangen door
  naast inkomende facturen in het tabblad overzicht. Op deze manier boekt u als het ware een inkomende factuur in waarbij alle gegevens van de bestelling overgenomen worden.
 • Algemene instellingen: ’Totaal per BTW tarief tonen’:
  het BTW-tarief wordt op elk document afzonderlijk weergegeven op basis van de toegekende BTW-tarieven.
 • Offerte-instellingen: ‘PDF enkel BTW exclusief’
  enkel het bedrag excl. BTW wordt op de offerte weergegeven. Het bedrag incl. BTW, alsook de opsplitsing per BTW-tarief wordt niet meer weergegeven.
 • Geodynamics: voortaan kan u ook nuttige plaatsen en Check-in-at-work projectinformatie doorgeven en synchroniseren met Geodynamics.

Update 07/05/2020

 • Werkbonnen: de vermelding van de uren op de PDF werd dynamisch gemaakt. De instelling 'uren detail vermelding' is reeds dynamisch, daarnaast werd nu ook de instelling 'omschrijving PDF in de werkbon instellingen' dynamisch gemaakt. U kan enkele codes gebruiken om het dynamische/variabele veld te personaliseren.
 • Stockwijziging: de kolom 'meegenomen door' wordt opnieuw weergegeven in het overzicht.
 • Vorderingen: de lay-out van een vorderingsstaat werd gewijzigd.
  • De hoogte van de lijnen werd verkleind;
  • Nieuw feature: artikelen met aantal "0" worden niet meer op de vorderingsstaat weergegeven. Hiervoor schakelt u de optie
   in via de vordering instellingen;
  • Een herziening zal voortaan weergegeven worden over 2 lijnen op een factuur die aangemaakt werd vanuit een vorderingsstaat.
 • Projectplanning: was voorheen beschikbaar tot 6 maanden. Dit werd verlengd tot 2 jaar.
 • OCR: leveranciers worden nu automatisch aangemaakt bij de OCR.
 • Grootboekrekening: de term boekhoudcodes werd gewijzigd naar grootboekrekeningen bij de algemene instellingen. Het probleem bij het importeren vanuit Exact Online werd verholpen.
  • Grootboekrekeningen zijn ook actief op artikel. Het veld 'grootboekrekening aankoop' werd aangemaakt.
  • Per leverancier kan u ook een standbaard grootboekrekening toekennen.
 • Offerten: op een offerte-PDF wordt voortaan ook het BTW-nummer van de klant vermeldt.

Update 27/04/2020

 • Inkomende facturen: wanneer het factuurnummer reeds werd gebruikt dan zal u een melding te zien krijgen.
 • Exact Online integratie: de koppelingsmogelijkheid werd geoptimaliseerd en u kiest voor welk bedrijf u de koppeling maakt. Raadpleeg de handleiding over de Exact Online integratie voor meer informatie.
 • Bestellingen: Op elke fiche van een bestelling is een overzicht beschikbaar van de bijhorende inkomende facturen en stockwijziging voor deze bestelling.
 • Een nieuwe functionaliteit werd toegevoegd in ROBAWS: de huurplanning. Het is een manier om een beter overzicht te krijgen op het gehuurde materieel. Zo betaalt u zeker niks te veel voor perioden waarin u het materieel niet nodig heeft.

Update 6/04/2020

 • Audit log: Op elke werkpagina staat er in de werkbalk bovenaan een nieuw icoon 'audit log'. Hiermee kan er nagegaan worden wie de laatste aanpassing heeft gedaan aan klantenfiche, offerte, etc.
 • Op de projectenfiche is er vanaf nu een bill of material beschikbaar. Deze wordt samengesteld aan de hand van alle onderliggende offertes die vasthangen aan het project.
 • De koppeling met de webshop Rexel is vanaf nu actief.
 • Vanaf nu is er ook voor de module 'werkbon' een integratie met webshops.
 • Bij de artikelfiche is er een mogelijkheid om een label af te drukken met een barcode/QR code die u op uw artikelen kleeft. Bij het gebruik van Wappy kan u deze inscannen via de app om een artikel te registreren.
 • Als je een koppeling wenst met Exact Online of Billit kan je bij het instellen van de koppeling ook het juiste bedrijf instellen. Zo loopt de koppeling zeker niet verkeerd.

Update 30/03/2020

Wappy:
 • Om artikels toe te voegen aan de werkbon kan u vanaf nu ook gebruik maken van onze 'barcode-scanning'. Hierdoor vermijdt u het zoeken naar het juiste artikel in een brede databank.
 • Naast het toevoegen van artikels in de werkbon-app, kan u voortaan ook uw materieel registreren.
 • Bij het zoeken in de lijst naar artikels in de app, kan u tegelijk meerdere artikels selecteren wanneer u in de lijst bent.
Robaws:
 • Bij de financiële analyse bij 'projecten' krijgt u een mooi zicht op de gepresteerde 'marge' die u genomen heeft per project. Er is een optie toegevoegd om de financiële analyse in Excel-formaat te downloaden
 • In de projectenfiche gaat u naar het overzicht van de dagplanning. Een extra tabje 'dagplanning info' werd toegevoegd. Hier voegt u geschreven informatie toe die zichtbaar zal zijn in Wappy wanneer een item wordt aangemaakt voor dit project.
 • Wanneer u bij de projectenfiche een bestand uploadt kan u ervoor kiezen om dit bestand telkens mee te sturen wanneer een item wordt aangemaakt in Wappy voor dit project.

Update 09/03/2020

 • Bij de instellingen 'Inkomende facturen - OCR' kan u nu 'toegestane verzenders' toevoegen. Zo kan u een selectie maken aan de hand van het mailadres welke personen toegang krijgen om de facturen door te mailen.
 • Bij de Werkbon Pro - Kilometers is er een extra knop toegevoegd: 'Doe een gok'. Als je hier op klikt dan rekent het programma automatisch de kilometers uit van kantoor naar het werf adres en terug.
 • Er zijn verschillende grafieken toegevoegd of aangepast: grafiek overzicht artikelen (prijs per artikellijn), grafiek vorderingen.

Update 03/03/2020

 • Koppeling met Trilec webshop
 • Weergave in dagplanning of er werkbons geregistreerd staan ten opzichte van de geplande taak, dit voor planningstaken in het verleden. Wanneer er geen werkbonnen tegenover de planningstaak staat, dan wordt er een rood kader rond getrokken. Het aantal (nr) dat bij de taak staat is het aantal werkbonnen die gekoppeld zijn aan deze taak.
 • Gerelateerde objecten op verschillende plaatsen toegevoegd. Bv. overzicht bij artikels, vorderingsstaten & planning items.

Update 02/03/2020

 • OCR: Vanaf nu kan u inkomende facturen automatisch laten inlezen in Robaws. De factuur moet in PDF verstuurd worden naar een email-adres die persoonlijk voor u is voorzien. Deze kan u terugvinden bij de Instellingen - Inkomende factuur. Zo kan per factuur de PDF ingeladen worden en worden de gegevens automatisch aangevuld. Het is aan te raden dat u 1 document per mail verstuurd. Dit wordt berekend aan 0,50€/factuur.

Update 17/02/2020 (Robaws)

 • U kan bij de instellingen nu ook een status kiezen voor creditnota, zo wordt de status automatisch aangepast als u van uw factuur een creditnota opmaakt.

Update 17/02/2020 (Wappy)

 • Wappy is nu beschikbaar in 5 talen: Nederlands, Frans, Engels, Roemeens en Slovaaks.
 • U kan de werkbon nu rechtstreeks versturen naar de klant vanuit de app.
 • U kunt het onmogelijk maken voor uw werknemers om te zoeken op projecten of klanten in de de app.
 • U kan zelf instellen hoeveel dagen de werkbon zichtbaar is, zowel in de toekomst als in het verleden.
 • U kan de start-stop knop uitschakelen via de instellingen. Wanneer die uitgeschakeld is zal u de gewerkte uren handmatig moeten invullen.
 • U kan materialen nu op 2 verschillende manieren invoeren, uit je volledige artikellijst of via artikelgroepen.
 • Bij het tabblad 'Extra' kan je nu ook je afgelegde afstand van kantoor naar de werf en terug invoeren.

Update 11/02/2020

 • Bij het het projectoverzicht op de dagplanning, ziet u in de linkse overzichtsbalk vanaf nu een werfadres staan.
 • Bij het versturen van een e-mail krijgt u in de bijlage de optie om bestanden mee te sturen die gelinkt zijn met de projectfiche.

Update 03/02/2020

 • Op uw PDF's krijgt u vanaf nu een beter overzicht over tussenklanten en eindklanten. U kan bij algemene instellingen instellen dat de eindklant apart vermeld wordt op de PDF's.
 • Wanneer u zaken doet met Frankrijk is er vanaf nu ook een 10% BTW code beschikbaar.
 • Kosten overzicht detail: Er is een PDF toegevoegd aan de projectenfiche genaamd 'Kosten overzicht detail'. Hier ziet u een oplijsting van alle werkbonuren, inkomende facturen en materiaal.
 • U kan uw werkbonnen vanaf nu veel gedetailleerder factureren, per werkbon ziet u op de factuur de kosten. Deze instellingen activeert u in de werkbon instelling bij 'Factureren detail'.
 • Wanneer u bij offerte het veld 'Betreft' invult dan zal bij aanmaak van een project deze naam worden overgenomen als projectnaam.
 • Er is een extra veld toegevoegd aan de artikelfiche 'interne foto'. Daarmee kunt u activeren dat de foto niet zichtbaar is voor de klant bij opmaak van een offerte. Deze foto wordt wel intern weergegeven voor toepassingen zoals de werkbon-app Wappy.
 • Bij de opmaak van uw offertes gebruikt u vaak foto's in de inleiding en het slot. Deze kunnen nogal variëren van grootte. Daarom kan u vanaf nu in de algemene instellingen de standaard breedte en hoogte instellen.

Update 27/01/2020

 • Er zijn extra toevoegingen gemaakt om de mobiliteitsvergoeding voor uw werknemers beter bij te houden. Om deze te beheren gaat u naar de werkbon-instellingen. Nadien kunt u op uw werkbon per werknemer aanduiden of hij/zijn chauffeur of passagier was en hoeveel kilometers er gereden zijn. Nadien kunt u bij het werknemer-overzicht een PDF trekken per werknemer met zijn gereden kilometers. Dit document zorgt voor een vlottere loonadministratie.
 • Om geen informatie verloren te laten gaan tijdens het opmaken van de offerte kan u vanaf nu een tijdslot instellen waarin de offerte automatisch gesynchroniseerd wordt. Deze optie activeert u in de instellingen van uw offertemodule.
 • Wanneer u facturen via Peppol verstuurt kan u de factuur status automatisch veranderen.
 • Bijkomende omschrijvingen kunnen nu geactiveerd worden op order om op de orderPDF getoond te worden.
 • U kunt vanaf nu een werkbon omzetten in een order.

Update 20/01/2020

 • Een nieuw BTW-tarief 17% werd toegevoegd in ROBAWS. Zo kan u ook voor klanten in Luxemburg werken volgens het juiste BTW tarief.
 • Bij vorderingsstaten kan u vanaf nu een titel toevoegen.

Update 13/01/2020

 • U kan uw offertenummers handmatig wijzigen
 • Vanaf nu is het mogelijk om aan bepaalde klanten verschillende prijsgroepen toe te kennen. Hierdoor kan u een verschillende staffelprijs instellen per soort klant.
 • Een toevoeging op de projectplanning heeft er voor gezorgd dat u betere capaciteitsplanning kunt doen over het aantal werknemers die u nodig heeft om een project te voltooien binnen een bepaalde tijd.
 • Bij artikels kan u artikelgroepen aanmaken, zelf met boomstructuren, zodat u een beter overzicht krijgt over uw artikels.

Update 9/12/2019

 • Bij opmaak van de offerte, staat de titel in het groen gefluoriceerd om meer structuur te kunnen steken tijdens de opmaak.
 • Waneer u een BTW-nummer toevoegt aan de klantenfiche dan wordt het adres automatisch ingevuld.
 • Vanaf nu is het mogelijk om ook vanuit de module 'order' een bestelbon te maken.
 • U schermt graag de kostprijzen van uw prestaties af voor de werknemers die de werkbon aanvullen. Wanneer de gebruiker geen toegang heeft tot de werknemers module dan is de kostprijs ook niet zichtbaar op de werkbon.
 • 20% BTW-tarief is toegevoegd. In sommige EU-landen wordt met dit BTW tarief gewerkt.
 • In het verleden stuurde u een factuur naar uw boekhouder en kon u de factuur niet meer aanpassen. We hebben de 'blokkering' opgeheven omdat er veel vraag kwam om de factuur alsnog open te zetten om te wijzigen.

Update 3/12/2019

 • De mogelijkheid om 'stocklocaties' beter bij te houden is toegevoegd aan de artikelen-module.

Update 18/11/2019

 • Bij het opstellen van een offerte zijn er verschillende lijntypes zoals titel, tekst, ... U wenst deze graag een standaardopmaak te geven (bv schuingedrukt en blauw gearceerd). Dit kan u instellen bij algemene instellingen.

Update 4/11/2019

 • U krijgt vanaf nu ook de mogelijkheid om het projectnummer en naam niet zichtbaar te maken bij facturen en bestellingen. Om deze te activeren gaat u naar de instellingen.

Update 28/10/2019

 • Vanaf nu is het mogelijk om facturen door te sturen via Peppol. Omdat te activeren gaat u bij de instelling Peppol activeren. Bovenaan het factuuroverzicht kan u de geselecteerde factuur versturen via Peppol.
 • Bij offerten heeft u vanaf nu de mogelijkheid om kilometers toe te voegen. Deze kilometers worden vervolgens toegevoegd aan het project.
 • Bovenaan de opstartpagina is er een nieuw tekentje zichtbaar
  Dit is een overzicht van alle openstaande taken over de modules heen.

Update 18/10/2019

 • Wanneer een inkomende factuur op de status 'betaald' komt dan zal de gelinkte bestelling automatisch op 'betaald' komen te staan.
 • Bij de dagplanning is het mogelijk om ook met verschillende kleuren te gaan werken, bijvoorbeeld voor het type werk dat u uitvoert.

Update 08/10/2019

 • Bij de module Projecten zijn er 2 nieuwe PDF-opties: U kan ervoor kiezen om een PDF Calculatie of PDF Calculatie Detail weer te geven. Dit is een samenbundeling van de calculatie-PDF's voor alle offerten die actief zijn voor dat specifieke project.
 • U kan in de werkbon-pro vanaf nu ook kilometers ingeven.
 • Het is nu mogelijk bij een factuur een offerte als bijlage mee te sturen via mail. U heeft de optie om dit aan te duiden bij bestanden om zo mee te voegen als bijlage bij de email.
 • We hebben een extra kolom 'materieel' toegevoegd bij de line items van inkomende facturen .
 • Bij Materieel krijgt u een overzicht van uw werkbonnen, inkomende facturen en stockwijziging. (cfr. klant en project)

Update 16/09/2019

 • Bij onze module 'offerten' zijn er 2 nieuwe PDF-opties: calculatie en calculatie detail. Bij de eerste versie kan u per artikel de kosten zien per onderdeel van 'MOMA' (materieel, onderaanneming, materiaal en arbeid). Bij Calculatie detail kan u per post zien wat de onderbouw is.
 • De werkbon PDF met prijzen vertoont vanaf nu ook de totaalprijs.
 • Bij offerten, orders, bestellingen en facturen ziet u bij elke lijn links een selectievak staan. Door het gebruiken van de shift-toets kan u meerdere lijnen selecteren om te kopiëren, te knippen of te verwijderen.
 • Wilt u willekeurig enkele lijnen selecteren, dan gebruikt u de CTRL-toets voor Windows gebruikers. Mac gebruikers gebruiken hiervoor de Command-toets.

Update 05/09/2019

 • Bij inkomende facturen kan vanuit het overzicht nu een PDF worden uitgehaald van een selectie.
 • Bij nacalculatie kan gekozen worden tussen een grafiek of tabel overzicht.
 • Bij bestanden kunnen mappen aangemaakt worden voor een beter overzicht.
 • U kan nu een PDF krijgen bij de werkbonnen zonder dat de prijzen zichtbaar zijn.
 • Er is nu ook de mogelijkheid om taken toe te voegen, zo krijgt u een overzicht wat er nog moet gebeuren, bezig is of al gedaan is.

Update 26/08/2019

 • Bij vorderingen kan u vanaf nu over langer periodes dan 1 maand verletdagen toevoegen.
 • Vanaf nu is het mogelijk om vorderingen te exporteren in Excel bestanden.
 • Er is een nieuwe 'taken' functie toegevoegd op elke module.
 • Bij de nacalculatie kan je nu ook exports doen in excel.
 • Nacalculatie: bij groepering kan er nu ook gezocht worden per calculatietype. De onderverdeling kan ook op nummer en calculatietype.
 • Bij offertes is er een nieuwe PDF-optie 'calculatie'. Hier kan u per calculatietype en de hoeveelheden zien. Het aantal uren wordt op basis van calculatietype berekent.
 • Er is een nieuw BTW-tarief 9% toegevoegd aan de opties.

Update 12/08/2019

 • Bij projectplanning en dagplanning staan zaterdag en zondag in een ander kleur, zo is er een beter overzicht in de planning.
 • Instellingen werkbons: je kan de werkbon-pro actief zetten, dit is gelinkt met Wappy. Wappy werkt altijd met werkbon-pro.
 • Als extra velden, kan je nu ook groep toevoegen en deze een benaming geven, dan krijg je een extra kaart in het overzicht.
 • Calculatie: Bij samenstelling van je post kan je nu de parameter 'Q' gebruiken. Hierbij wordt dan het aantal dat ingevuld staat bij deze post overgenomen.

Update 15/07/2019

 • Analyse bij het aanmaken van een post. Zo krijgt u een duidelijk zicht van de post die u aanmaakt in uw postenbibliotheek
 • Als u nu een post aanmaakt krijgt u lijn per lijn een posttotaal te zien.
 • Bij het aanmaken van een post kan u zien dat de optie 'aparte prijs' is toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat u kan afwijken van de prijs van het ingeladen artikel.
 • Status na deeltijdsfactuur: Aanpassing van de status van offerte als u een fase factureert.
 • Pdf enkel totaalprijs toon subtotalen: Op offerte, als u de pdf enkel totaalprijs selecteert dan worden ook de titelprijzen meegegeven op offerte.

Update 2/07/2019

 • De PDF van enkele modules werden aangepast Bestellingen: is er een mogelijkheid om een PDF op te maken zonder prijzen. Verrekening: opties uitgebreid: enkel een totaalprijs, zonder prijzen of een bill of material Project: op de PDF van de projectenfiche kan het totaal van arbeidsuren teruggevonden worden.
 • Bij de dagplanning zijn er bij het maken van een planning item, opties toegevoegd. Het is vanaf nu ook mogelijk om een planningtype aan te maken. Zoals bijvoorbeeld 'herstelling'. Wanneer u graag een dagplanning wenst af te drukken kan dat vanaf nu door onze PDF-knop bovenaan.
 • Vanaf nu kan er een export gedaan worden van meerdere orders in PDF.
 • In de fiche van een offerte of factuur zal vanaf nu een prijs inclusief BTW terug te vinden zijn.
 • Bij de instelling van de offerte kan u vanaf nu er voor kiezen om contactdetails (telefoonnummer en e-mailadres) toe te voegen op de offerte PDF.
 • Bij bestellingen kan u vanaf nu extra velden toegevoegd worden bij de instellingen. Op lijn items van de bestelbon kunnen er ook kortingen worden toegevoegd.

Update 27/05/2019

 • U kan nu een specifiek facturatiemailadres instellen. Hierbij wordt elke factuur verzonden vanuit 1 specifiek mailadres.
 • Bij aanmaken van een vorderingsstaat kan u kiezen voor te starten vanuit 1 of meerdere offertes.
 • Na het goedkeuren van een offerte kunnen er achteraf nog verrekeningen worden gemaakt. Deze kunnen worden toegevoegd aan een vordering.
 • Toevoeging van nacalculatie overkoepelend over alle projecten heen.

Update 20/05/2019

 • Wanneer u een nieuwe offerte maakt kan u deze koppelen met een bestaand project. Maar dit wil niet zeggen dat u meteen al de artikelen wil laten koppelen met de analyses in de projectenfiche. Daarom kan u vanaf nu de offerte op actief of non-actief zetten.
 • Net zoals bij onze werkbon, kan u vanaf nu ook een order handtekenen.
 • Er is een optie toegevoegd om veel voorkomende leveradressen op te slaan in de instellingen van bestellingen. Om bestelbonnen nog meer te personaliseren kan u ook opmerkingen toevoegen die zal verschijnen op de bestelbon PDF.
 • U kan vanaf nu met meerdere dagboekcodes werken voor de facturatie. Dit is een elegante oplossing voor wanneer u met meerdere bedrijven werkt.

Update 8/05/2019

 • De nacalculatie is een groot stuk uitgebreid. Zo kan u bijvoorbeeld gaan selecteren op artikeltype i.p.v. elk artikel te tonen of kan u ook de nacalculatie op basis van kostprijs doen.
 • Mogelijkheid om met activiteiten te werken.
 • Bij een inkomende facturen is het mogelijk om lijnen te koppelen met een post. Op deze manier linkt u deze artikelen met posten uit offertes en zal dat zorgen voor een correcte nacalculatie.
 • Vanaf nu kan u een inleidende tekst toevoegen aan een factuur.
 • Bij exports van facturen en inkomende facturen kan u nu ook lijn details uit ROBAWS in deze Excel terugvinden.
 • Waneer u certificaten toevoegde aan werknemersfiche of materieel fiches had u vaak een te kleine opslagcapaciteit. Deze limiet is opgetrokken waardoor u nu ongestoord certificaten op een overzichtelijke manier kan bijhouden.
 • Meenemen in eerste vorderingsstaat is vervangen door offerten die actief zijn op een project.
 • Vorderingsstaat overzicht PDF toont voorzien bedrag excl. BTW
 • Vorderingen verlet keuze tussen kalenderdagen of werkdagen
 • Mogelijkheid om extra omschrijving op order/offerte codes te gebruiken die relatief zijn t.o.v. het gekozen project
 • Werkbon mogelijkheid om lijn type te kiezen voor stijling.

Update 23/04/2019

 • We hebben er aan gewerkt om de calculatie nog eenvoudiger te maken voor u. Zo kan u vanaf nu marges toekennen per lijn in plaats van per calculatietype, u kan vanaf nu ook werken met verkoopprijs en de analyses van de calculatie zijn nog veel beter dan vroeger. We hebben ook het gebruik van formules geavanceerder gemaakt.
 • Bij posten kan u calculatie uitvoeren op de samengestelde artikels. Hierdoor hoeft u dit niet meer te doen op offerteniveau
 • Bij opmaak van titels bij offerten en facturen kan u ook de functie: onderstrepen, cursief en vet gebruiken. Deze functie kan u activeren bij 'algemene instellingen'.
 • In onze facturen-module is er een nieuwe toevoeging waardoor de facturen automatisch een betaalstatus krijgen door het gebruik van structurele mededelingen. Meer informatie kan u terugvinden bij Facturen.
 • Om een beter inzicht te krijgen in gebudgetteerde en gerealiseerde inkomsten/uitgaven kan u nu terecht bij projecten.
Update 7/04/2019
 • Op elke module kan u extra velden toevoegen. We hebben 2 nieuwe types van extra velden toegevoegd. Naast tekst, tekstveld, datum, decimaal getal en geheel getal; kan u nu ook een keuzelijst of selectievak aanmaken.
 • Op uw offertes, vorderingen en facturen kan u artikellijnen kopiëren, plakken en knippen. Zo kan u bijvoorbeeld enkele lijnen overzetten naar een andere offerte. Voor meer uitleg over de werking verwijzen we graag door naar de handleiding offerten.
 • Er is een nieuwe optie om u offertes en facturen te personaliseren naar uw smaak. Per pagina kan u de plaatsing van de tabelhoofding wijzigen. U kan telkens een tabelhoofding onder een titel plaatsen of slechts 1 per pagina. Dit kan bij de algemene instellingen. Hier kan u het verschil zien tussen beide opties:
Bij deze versie van de PDF staat '1 tabelhoofding per pagina' gedeactiveerd.
Bij deze versie van de PDF staat '1 tabelhoofding per pagina' geactiveerd.
 • Wanneer u op offerten of facturen 0 euro aanrekent voor een bepaald artikel maar u niet wil dat er 0€ staat dan kan u bij algemene instellingen de optie 'verberg 0 op PDF' activeren
 • U kan nu ook een standaard aanspreekvormen toevoegen aan uw klantenfiches.
Update 27/03/2019
 • Bij de planning is er nu de mogelijkheid om meerdere materieel met meerdere werknemers te koppelen. Vroeger kon u enkel 1 werknemer en 1 materiaal gaan selecteren per project. Nu kunt u er zoveel als u zelf wilt gaan selecteren.
Update 14/03/2019
 • U kunt offerten gaan zoeken op basis van het bedrag. Hiervoor moet u in de zoekbalk een bepaald bedrag gaan ingeven en meegeven of u alle offertes zoekt die dit bedrag overschrijden of niet. Om alle offertes te krijgen die groter zijn dan 5000 euro, typt u: >5000.
 • Inkomende facturen kunnen opgezocht worden op basis van hun factuurnummer. Zo is het mogelijk om uw facturen te vinden door in de zoekbalk bv. F20180023 in te typen.
 • Bij offerte instellingen kunt u kiezen of u op uw offerten kiest voor de benaming 'offerte' of 'prijsraming'.
Update 03/03/2019
 • De mogelijkheid is er nu ook om de dagplanning te switchen tussen werknemers, materieel en project. U kunt nu uw dagplanning op verschillende niveaus gaan bekijken, namelijk: werknemer, project en materieel.
 • Staffelprijzen: U kunt er voor kiezen of u deze optie aan of uit zet in uw programma. Hiervoor dient u naar de algemene instellingen te gaan. Vervolgens kan u bij artikels uw prijzen instellen.
 • Manuele factuurnummer ingeven. Dit is een knop bij de factuurfiche waar je de mogelijkheid hebt om manueel uw factuurnummers in te geven.
Update 13/02/2019
 • Wanneer u extra velden hebt aangemaakt op uw offerten en informatie invult op een offertefiche, dan kan deze informatie worden overgenomen bij de aanmaak van een projectenfiche. Dit kan enkel en alleen wanneer een kopie van dit veld werd aangemaakt in de projectinstellingen (oppassen hoofdlettergevoelig!)
Update 31/01/2019
 • Bij de vorderingsstaten kunt u nu zeer gemakkelijk lijnen gaan verslepen, dupliceren en nieuwe lijnen toevoegen en ze plaatsen waar u ze wilt.
 • Bij het factureren van een vorderingstaat is er nu ook een mogelijkheid om alle artikels van de vorderingstaat over te nemen.
Update 17/12/2018
 • In de algemene instellingen kunt de optie 'multicurrency' gaan gebruiken waarbij de mogelijkheid wordt geboden om te werken met verschillende vreemde munten.
 • Toevoeging van voorschotfactuur, slotfactuur en voorschot % op factuur. Via de instellingen bij de module 'facturen' kunt u onderaan er voor kiezen om voorschot facturen, slotfactuur en % voorschot factuur aan te vinken.
 • Mogelijkheid om een bestelling de plaatsen vanuit uw offerte. Dit kan door op
  te drukken bij uw offerte.
Update 26/11/2018
 • Verletstaten: U kunt bij uw vorderingen verletdagen ingeven, dagen waarop er niet werd gewerkt kunnen bijgehouden worden in het systeem.
 • Prijsherziening: Projecten die over meerder jaren lopen moeten herzien worden. Dit gebeurt aan de hand van een formule die met bepaalde variabele en vaste parameters werkt.
Update 12/11/2018
 • Vanaf nu kunnen er bouwpartners gekoppeld worden aan uw projecten.
 • Meetstaten kunnen ingelezen worden op eenvoudige offertes en nadien opnieuw geëxporteerd worden. Dit was al voor gecalculeerde offertes zo en nu ook voor eenvoudige. Dit kan zeer eenvoudig door gewoon op "meetstaat downloaden" of "meetstaat uploaden" te drukken.
Update 22/10/2018
 • Toevoegen van kortingen op lijn en/of klantniveau. Er is een mogelijkheid om kortingen toe te passen op bepaalde lijnen van de offerte. U kunt ook een korting geven op het totaalbedrag door bovenaan de korting in te vullen en de optie 'toepassen voor alle lijnen' te selecteren.
Er wordt een korting van 10% toegepast op deze lijn.
 • In uw vorderingstaten kunt u werken met kleurcodes om aan te geven dat iets moet nagekeken worden, dat een bepaald vooropgesteld bedrag is overgeschreden of zijn limiet net bereikt heeft.