robaws
Search…
⌃K

Werkbons

Een werkbon is een document die alle kosten registreert. Het registreert alle arbeid die per dag en per werf verricht wordt voor een bepaald project. Een werkbon is geen factuur.

1. Overzicht

1.1 Analyse

Tabel
Omschrijving
Werknemers
Prestatie per werknemer per project. Elk kleur duidt een bepaald project aan.
Uurcode
Per uurcode of per soort arbeid kan u zien hoeveel uur elke werknemer hier heeft gepresteerd.
Projecten
Per project kan u nagaan hoeveel uur er per werknemer en in totaal gepresteerd werd.
Kilometers
Per werknemer kan u het totaal aantal afgelegde kilometers bekijken.
Door gebruik te maken van de zoekfunctie bovenaan kan u ook de analyses gaan filteren op werknemer, project, periode, soort uurcode en activiteit.

1.2 Kalender

Deze kalender geeft u een gedetailleerd overzicht van de prestaties die uw werknemers verricht hebben met daarbij het aantal gepresteerde uren per prestatie. Is uw werknemer een bepaalde dag afwezig wegens ziekte, dan wordt dit ook zo op de kalender weergegeven.

2. Fiche

2.1 Gegevens

Veld
Omschrijving
Titel
Titel van de werkbon.
Datum
Datum waarop de werkbon betrekking heeft.
Project
Aan welk project kan deze werkbon gekoppeld worden?
Eindklant
Wie is de eindklant voor deze werkbon?
Klant
Op welke klant heeft deze werkbon betrekking
Klant referentie
Korte verduidelijking naar de klant waarover deze werkbon gaat.
Regie Nr.
Indien dit een regiebon is, welk regie nr. werd afgesproken met de klant?
Status
Door het toekennen van een status aan de werkbon, zorgt u voor een betere opvolging in het overzicht. Statussen maakt u aan in de werkbon instellingen.
Regie
Werkbon = regiebon? Aanvinken indien dit van toepassing is.
Opmerkingen
Zijn er extra opmerkingen die u graag had gedeeld op de werkbon PDF?
Afgetekend door
Wie heeft de werkbon afgetekend voor akkoord?
Extra velden
U kan steeds extra velden toevoegen via instellingen > werkbons. Deze worden dan weergegeven onder de standaardvelden in ROBAWS.
Het adresblok heeft betrekking op het werfadres.

2.2 Acties

Webshops: u kan een koppeling maken met een webshop zoals Van Marcke, Rexel en Cebeo en van daaruit de artikels inladen op uw werkbon.
Maak factuur: u kan een factuur opmaken van de werkbon.
Maak order: u kan een order maken van de geopende werkbon.
Mails: u kan verschillende mails vanuit de werkbon module versturen, zoals een eenvoudige werkbon en werkbon zonder prijzen.
Audit log: u kan de historiek met bewerkingen van deze werkbon raadplegen.

2.2.1 Werknemer uren

In het blok 'werknemer uren' kan u de uurregistratie van een werknemer toevoegen. Hiervoor klikt u op 'lijn toevoegen'. U hebt de mogelijkheid om een werkbon op te stellen per werknemer of één werkbon voor meerdere werknemers (bv.: een ploeg).
Veld
Omschrijving
Werknemer
Voor welke werknemer wordt deze tijdsregistratie ingevuld? Hier kan u enkel werknemers selecteren die zijn toegevoegd aan de module 'werknemers'.
Kilometers
Hoeveel kilometers heeft deze werknemer in het totaal moeten afleggen om tot de werf te komen?
Kilometers terug
Indien de werknemer een tussenstop doet op de terugweg (bv. het lossen van afval) dan wordt dit hier ingevuld. Op het einde van de maand wordt de chauffeur, op basis van de afgelegde kilometers, anders vergoed.
Chauffeur
De chauffeur wordt anders vergoed dat de inzittenden. Werknemer = chauffeur? Gelieve dan het vakje aan te vinken. Dit zorgt voor een efficiëntere facturatie nadien.
Start
Startuur van een nieuwe type arbeid.
Einde
Einduur van het type arbeid.
Uurcode
Type arbeid dat gepresteerd wordt. Het tarief van het type arbeid wordt toegekend. U kan meer informatie rond het gebruik van uurcodes hier terugvinden.
De urenregistratie gebeurt voortaan op een andere manier met de werkbon-pro. Daarom verwijzen we u graag door naar de handleiding werkbon-pro.

2.2.2 Items

Items zijn artikels en materieel die gelinkt worden aan de prestaties van deze werkbon.

2.2.3 Handtekening

Op een smartphone, tablet of pc met touchscreen kan een digitale handtekening worden geplaatst op de werkbon PDF. Op deze manier heeft u steeds een bewijs die u samen met de factuur kan versturen. Mocht deze optie niet beschikbaar zijn, dan hebt u deze wellicht nog niet geactiveerd in de order instellingen.

2.2.4. Factureren van een werkbon

U kan op verschillende manieren een werkbon factureren.
Factureren van 1 werkbon: u selecteert een werkbonfiche in het overzicht en klikt op
. Een factuur van 1 werkbon wordt opgemaakt.
Factureren van meerdere werkbons: u selecteert meerdere opeenvolgende werkbons in het overzicht, houdt de shift-toets ingedrukt en klikt vervolgens op het
te klikken.
Wanneer er in de instellingen geen tarief bij kilometervergoeding werd ingevuld en u vult de kilometers aan op de werkbon, dan zal het onmogelijk zijn om een factuur op te maken. U vind hierover meer informatie terug via kilometervergoeding instellingen.

2.2.5. Koppeling met webshop

Als u klikt op 'webshops'
komt u op een pagina met de webshops terecht die u hebt toegevoegd in de instellingen. U klikt de gewenste webshop open. Hier kan u artikels zoeken en toevoegen aan uw winkelmandje. Hierna hebt u 2 opties:
Naar klembord kopiëren: u kopieert een artikel en plakt dit nadien op de offertelijnen.
Aan artikels toevoegen: de gewenste artikels worden aan de artikelbibliotheek in Robaws toegevoegd.