robaws
Search…
⌃K

Vorderingen

1. Overzicht

1.1 Acties

In de actiewerkbalk worden enkele nieuwe functies toegevoegd.

1.1.1. Verlet

Er zijn verschillende soorten verlet mogelijk die ervoor zorgen dat een vordering vertraagd wordt.
Enkele mogelijke verletstaten
Een verletstaat maakt u aan via 'toevoegen'
.
Veld
Omschrijving
Naam
Naam van het soort verlet.
Afkorting
Om verletstaten steeds overzichtelijk weer te geven, worden er afkortingen gebruikt. Vul hier de gewenste afkorting in.

1.1.2. Herzieningsformules

De herzieningsformule wordt gebruikt wanneer er meer werken nodig waren dan oorspronkelijk berekend werd. Dit zorgt er dan ook voor dat er meer zal gefactureerd worden. De herzieningsformule berekent het prijsverschil.

2. Fiche

2.1 Acties

U kan een extra offerte, factuur en verrekening toevoegen aan de vordering.
U vind in de balk 2 eurotekens met elk een aparte functie. U kan kiezen tussen het opmaken van een gewone factuur en/of een detailfactuur.
Audit log: u kan de historiek met bewerkingen van deze vordering raadplegen.

2.2 Gegevens

Veld
Omschrijving
Datum
Datum van de vordering.
Titel
Titel van de vorderingsstaat die zal verschijnen op de PDF.
Project
Aan welk project wordt deze vordering gekoppeld?
Van
De startdatum van deze vordering.
Tot
De einddatum van deze vordering.
Status
Een status toekennen zorgt voor een betere opvolging in het overzicht. Statussen maakt u aan in de vorderingen instellingen.
Verantwoordelijke
Wie heeft de vordering aangemaakt?
Startdatum
Startdatum van het project.
Uitvoeringstermijn
Hoeveel dagen zouden er nodig zijn voor dit project?
BTW
Welke BTW-tarief geldt voor de werken van deze vordering.
In het kader 'overzicht' kan u opvolgen welke vorderingen er reeds werden opgemaakt voor dit project en welke vorderingen reeds werden gefactureerd.

2.3 Tabbladen

2.3.1 Items

Onder het tabblad 'Items' worden alle lijnen van de offerte overnomen. Vorderingen per artikel kan zowel procentueel als in exacte eenheden worden aangevuld.
Bijvoorbeeld: Het artikel schilderwerken heeft een voorzien aantal van 10 uur. In een vorige vordering werd hier 5 uur van voltooid. Wanneer u nu nog 5 uur extra aanvult komt het artikel op 100% te staan.

2.3.2 Verlet

Per werkdag kan er verlet toegevoegd worden. Dit doet u door op het vakje te gaan staan in de rij verlet. Vervolgens selecteert u hier het soort verlet uit de vervolgkeuzelijst.

2.3.3 Formules

Hier specificeert u de herzieningsformule. Alle parameters waaruit deze formule bestaat, worden aangevuld in de rechterkolom.

2.4 Kleuren van de vorderingsstaten

U kan een lijn in een fluorgeel kleur aanduiden als u deze nog eens wenst na te kijken. Dit doet u door het lijntype te wijzigen naar 'nakijken'. De lijn verschijnt nu volledig in het geel.
Wanneer het voorziene bedrag overschreden wordt door het nieuwe bedrag, dan wordt het totaalbedrag in het oranje weergegeven.
Indien het bedrag lager is blijft het zwart en wanneer beide bedragen gelijk zijn aan elkaar, dan krijgt het getal een groene kleur. Zo merkt u de verschillen sneller op en krijgt u onmiddellijk een stand van zaken van wat uw vorderingen betreft.

2.5 Een vorderingsstaat factureren

U kan op 2 manieren een factuur opmaken van een vorderingsstaat. U kan een eenvoudige factuur opmaken die als beschrijving 'afrekening vorderingsstaat' heeft of u kan een detailfactuur maken waarop alle artikelen van de vorderingsstaat weergegeven worden.