Transport

1. Overzicht

In het overzicht kan u alle transportbonnen raadplegen. Naast standaardvelden zoals datum en status worden de gegevens van de klant, CMR-nummer, chauffeur, laad -en losadres ook weergegeven.

1.1. Acties

Plaatsen: u kan vaak voorkomende laad -en losplaatsen hier bewaren. De gegevens van deze plaatsen kan u dan onmiddellijk inladen bij het opmaken van een nieuwe transportbon.

2. Fiche

2.1 Transportgegevens

Veld

Omschrijving

Datum

Datum waarop de transportbon heeft.

Klant

Op welke klant heeft deze transportbon betrekking?

Status

Door het toekennen van een status aan de transportbon, zorgt u voor een betere opvolging in het overzicht. Statussen maakt u aan in de werkbon instellingen.

Chauffeur

Vrachtwagen

Oplegger

CMR-Nummer

Kilometers

Goederen

Factuurreferentie

Opmerkingen

Zijn er extra opmerkingen die u graag had gedeeld?

Extra velden

U kan steeds extra velden toevoegen via instellingen > werkbons. Deze worden dan weergegeven onder de standaardvelden in ROBAWS.

2.2 Laadgegevens

Veld

Omschrijving

Laaddatum

Laadreferentie

Opmerkingen

Zijn er extra opmerkingen die u graag had gedeeld?

Plaatsen

Contactpersoon

Openingsuren

Telefoon

E-mail

CMR

Adres

2.3 Losgegevens

Veld

Omschrijving

Losdatum

Losreferentie

Opmerkingen

Zijn er extra opmerkingen die u graag had gedeeld?

Plaatsen

Contactpersoon

Openingsuren

Telefoon

E-mail

CMR

Adres