robaws
Search…
⌃K

Transport

1. Overzicht

In het overzicht kan u alle transportbonnen raadplegen. Naast standaardvelden zoals datum en status worden de gegevens van de klant, CMR-nummer, chauffeur, laad -en losadres ook weergegeven.

1.1. Acties

Plaatsen: u kan vaak voorkomende laad -en losplaatsen hier bewaren. De gegevens van deze plaatsen kan u dan onmiddellijk inladen bij het opmaken van een nieuwe transportbon.

2. Fiche

2.1 Transportgegevens

Veld
Omschrijving
Datum
Datum waarop de transportbon heeft.
Klant
Op welke klant heeft deze transportbon betrekking?
Status
Door het toekennen van een status aan de transportbon, zorgt u voor een betere opvolging in het overzicht. Statussen maakt u aan in de werkbon instellingen.
Chauffeur
Vrachtwagen
Oplegger
CMR-Nummer
Kilometers
Goederen
Factuurreferentie
Opmerkingen
Zijn er extra opmerkingen die u graag had gedeeld?
Extra velden
U kan steeds extra velden toevoegen via instellingen > werkbons. Deze worden dan weergegeven onder de standaardvelden in ROBAWS.

2.2 Laadgegevens

Veld
Omschrijving
Laaddatum
Laadreferentie
Opmerkingen
Zijn er extra opmerkingen die u graag had gedeeld?
Plaatsen
Contactpersoon
Openingsuren
Telefoon
E-mail
CMR
Adres

2.3 Losgegevens

Veld
Omschrijving
Losdatum
Losreferentie
Opmerkingen
Zijn er extra opmerkingen die u graag had gedeeld?
Plaatsen
Contactpersoon
Openingsuren
Telefoon
E-mail
CMR
Adres