robaws
Search…
⌃K

Tijdsregistratie

1. Overzicht

1.1. Overzicht

In het overzicht kan u de tijdsregistraties raadplegen. Per tijdsregistratie ziet u het startuur en einduur, totaal aantal uren, type, gekoppeld project, gekoppelde klant en gekoppelde werknemers.

1.2 Analyse

In het tabblad analyse vind u enkele grafieken terug waarbij de tijdsregistraties onderverdeeld worden in drie categorieën: werknemers, type en projecten.
Tabel
Omschrijving
Werknemers
Prestatie per werknemer per project. Elke kleur duidt een type aan.
Type
Per type werk kan u zien hoeveel uur elke werknemer heeft gepresteerd.
Projecten
Per project kan u zien hoeveel uur per type werd gepresteerd.
De analyses kunnen verfijnd worden door gebruik te maken van de zoekfunctie bovenaan. Parameters waarop kan verfijnd worden zijn: werknemer, project en type werk.

1.3 Kalender

In het tabblad kalender kan u een visuele voorstelling raadplegen van de tijdsregistraties per werknemer per dag.
U kan via de kalender ook onmiddellijk een nieuwe tijdsregistratie aanmaken. Dit kan u doen door één of meerdere tijdsloten op de kalender te selecteren. Een nieuw venster voor de tijdsregistratie gegevens wordt geopend.

2. Fiche

2.1 Gegevens

Veld
Omschrijving
Startuur
Tijdstip van aanvang werk.
Einduur
Tijdstip van einde werk.
Uren
Uren wordt automatisch ingevuld na het ingeven van start -en einduur.
Type
Het type werk dat werd uitgevoerd.
Project
Aan welk project kan deze tijdsregistratie gekoppeld worden?
Klant
Aan welke klant kan deze tijdsregistratie gekoppeld worden?
Werknemer
U selecteert een werknemer, hier kan er enkel een werknemer geselecteerd worden die werd aangemaakt in de module 'werknemers'
Opmerkingen
Eventuele opmerkingen kunnen hier genoteerd worden.