Tijdsregistratie

1. Overzicht

1.1. Overzicht

In het overzicht kan u de tijdsregistraties raadplegen. Per tijdsregistratie ziet u het startuur en einduur, totaal aantal uren, type, gekoppeld project, gekoppelde klant en gekoppelde werknemers.

1.2 Analyse

In het tabblad analyse vind u enkele grafieken terug waarbij de tijdsregistraties onderverdeeld worden in drie categorieën: werknemers, type en projecten.

Tabel

Omschrijving

Werknemers

Prestatie per werknemer per project. Elke kleur duidt een type aan.

Type

Per type werk kan u zien hoeveel uur elke werknemer heeft gepresteerd.

Projecten

Per project kan u zien hoeveel uur per type werd gepresteerd.

De analyses kunnen verfijnd worden door gebruik te maken van de zoekfunctie bovenaan. Parameters waarop kan verfijnd worden zijn: werknemer, project en type werk.

1.3 Kalender

In het tabblad kalender kan u een visuele voorstelling raadplegen van de tijdsregistraties per werknemer per dag.

U kan via de kalender ook onmiddellijk een nieuwe tijdsregistratie aanmaken. Dit kan u doen door één of meerdere tijdsloten op de kalender te selecteren. Een nieuw venster voor de tijdsregistratie gegevens wordt geopend.

2. Fiche

2.1 Gegevens

Veld

Omschrijving

Startuur

Tijdstip van aanvang werk.

Einduur

Tijdstip van einde werk.

Uren

Uren wordt automatisch ingevuld na het ingeven van start -en einduur.

Type

Het type werk dat werd uitgevoerd.

Project

Aan welk project kan deze tijdsregistratie gekoppeld worden?

Klant

Aan welke klant kan deze tijdsregistratie gekoppeld worden?

Werknemer

U selecteert een werknemer, hier kan er enkel een werknemer geselecteerd worden die werd aangemaakt in de module 'werknemers'

Opmerkingen

Eventuele opmerkingen kunnen hier genoteerd worden.