robaws
Search…
⌃K

Projectplanning

1. Overzicht

In de projectplanning kan u de projecten op middellange tot lange termijn raadplegen tot wel maximaal 2 jaar ver.

1.1 Acties

U kan de periode van de weergave van de projectplanning ook wijzigen door deze rechtsboven het overzicht te wijzigen naar één, drie of zes maanden.
De zoekfunctie bovenaan kan u gebruiken om de weergave van de planning te verfijnen. U kan bijvoorbeeld zoeken op bestelling, leverancier, project en huurartikel.

1.1.1. Inplannen van een project.

Een offerte kan ingepland worden om een inschatting te maken van aankomende werken. Projecten worden ingepland van zodra een planning definitief is.
De offerte- of projectplanning wordt opgemaakt vanuit de modules offerten of projecten .d.h.v. fases onder het tabblad 'Project planning'. In de instellingen voegde u reeds enkele standaard fases toe. Deze fases staan dan klaar bij opmaakt van een nieuwe offerte of project. U hoeft enkel data toe te kennen aan deze fase en het wordt opgenomen in de projectplanning.
Bij het inplannen van een fase ziet u een kolom 'werkdagen'. Hier doet u een schatting hoeveel werkdagen er nodig is voor 1 persoon om deze fase te voltooien. Wanneer u een tijdslot voor deze fase selecteert, zal u zien dat er bovenaan op de projectplanning een blauwe lijn zal weergegeven worden. Hier ziet u hoeveel werknemers u per dag moet inplannen om deze fase te realiseren binnen de vooropgestelde tijd.

1.1.2. Wijzigen van een planning item

Een planning item kan gewijzigd worden vanuit de modules projecten of offerte. Maar ook zeker rechtstreeks vanuit het overzicht. Om een planningsitem te vergroten of te verkleinen in tijd, gaat u rechts op het item staan. Er komen pijltjes tevoorschijn waarmee u kan vergroten of verkleinen. Om het item te verslepen, kan u het item selecteren en te verslepen met de muis. Mochten er meerdere fases gelijktijdig naast elkaar lopen, dan zullen de planningsitems onder elkaar worden geplaatst.
Wanneer u de tijdspanne van de fase wijzigt zal u in de blauwe lijn zien, dat ook het aantal werknemers per dag zal wijzigen.
Indien u op een planningsitem klikt, dan wordt er een nieuw venster geopend met daarin alle informatie omtrent de fase. Deze gegevens kunnen nog gewijzigd worden.