robaws
Search…
Nacalculatie
Tabblad analyse in de module projecten.
In ROBAWS doet u aan nacalculatie zonder echt veel moeite te moeten doen. U hoeft louter de resultaten uit onze grafiek te halen. De samenstelling van deze grafiek kan u bepalen a.d.h.v. de parameters groepering, onderverdeling en weergave.
Er is een exportfunctie
beschikbaar om de nacalculatie in Excel te bekijken .

1. Groepering

Bij de groepering beslist u welke variabelen er worden na-gecalculeerd.
Optie
Omschrijving
Artikel
Per artikel wordt er na-gecalculeerd.
Omschrijving
Deze optie kan gebruikt worden wanneer het artikel op zich niet veel zegt. Een omschrijving licht het artikel beter toe.
Artikeltype
Bij de artikelinstellingen kan u verschillende types instellen. Bv. betonproducten, verf, ... Wanneer meerdere artikelen één type hebben, zullen deze worden samengenomen op de nacalculatie.
Activiteit
De artikelen worden per activiteit gesorteerd.
Calculatietype
De artikelen worden per calculatietype gesorteerd.

2. Onderverdeling

De balken die vertoont worden kunnen op hun beurt ingedeeld worden in verschillende stukken. Op onderstaande afbeelding ziet u het artikel 'schilderwerken'. Op de werkbon is er 13,48 m² (blauw) die de status 'in orde' heeft. De overige 34,50 m² (paars) heeft als status gefactureerd.
Het onderverdelen van de balk kan op 3 manieren:
Optie
Omschrijving
Status
De balk wordt onderverdeeld op basis van de statussen van de offerte, werkbon, regiebon of inkomende factuur waarin dit artikel voorkomt.
Activiteit
De balk sorteert zich op basis van een artikel die deel uitmaakt van een activiteit.
Nummer
Wanneer u deze optie selecteert, zal u de hoeveelheden per offertenummer, werkbon en/of regienummer en inkomende factuurnummer kunnen bekijken.
Calculatietype
Bij deze optie zal de balk verdeeld worden per calculatietype.
Geen
Wanneer u enkel totalen wenst te zien van dit artikel.

3. Weergave

Met deze optie beslist u welke aantallen u wenst te zien.
Optie
Omschrijving
Aantal
Hier wordt telkens de hoeveelheid van een bepaald artikel weergegeven. Ongeacht of dit gaat over uur, meter, liter of andere eenheden. Eenheden staan bij deze optie door elkaar en kan bij elk artikel verschillend zijn.
Kostprijs
Deze optie baseert zich niet op eenheid, maar op geregistreerde prijzen per artikel.
U kan d.m.v. onderstaande functiebalk, die u rechtsboven de nacalculatie vind, kiezen of u de nacalculatie in een grafiek of in een tabel wenst te zien.
Copy link
Contents