robaws
Search…
⌃K

Projecten

De module projecten is als het ware het dossiermapje van Robaws en is een verzameling van documenten die gelinkt worden aan een klant, zoals offerten, orders, facturen, abonnementen

1. Overzicht

In de module projecten vind u 3 tabbladen terug: overzicht, financieel en analyse.

1.1. Overzicht

In het overzicht vind u een lijst terug van alle aangemaakte projecten. Via de zoekfunctie kan u filteren datum, status, klant, referentie, ...

1.2. Financieel

In dit tabblad vind u het financiële resultaat terug per project. Linksbovenaan dit tabblad kan u de weergegeven resultaten verfijnen door te zoeken op periode. Deze selectie kan u exporteren naar Excel door
die u naast de selectiebalk met periodes terugvindt.

1.3. Analyse

De naam van dit tabblad spreekt voor zich. Hier vind u een analyse terug die de nacaculatie weergeeft op projectniveau, maar dan over alle projecten heen.

1.4. Acties

In deze module zijn er ook enkele acties mogelijk. Naast de reeds gekende knoppen zoals toevoegen, verwijderen, dupliceren en Excel krijgt u nu ook de mogelijkheid om een geografisch overzicht te raadplegen van alle projecten. Hiervoor klikt u op de knop 'projectenoverzicht'
.
Daarnaast kan u aan uw projecten ook een bouwpartner toekennen. In de actiebalk vind u de knop 'bouwpartner'
terug. De bouwpartners waar u met samenwerkt, kan u hier onderbrengen. U voegt de coördinaten van de bouwpartner toe en selecteert het type bouwpartner die van toepassing is (bv. architect, veiligheidscoördinator, ...). De verschillende types heeft u eerder reeds ingesteld in instellingen.

2. Fiche

2.1 Gegevens

Op de actiebalk vind u opnieuw enkele actieknoppen terug.
biedt u de mogelijkheid om een PDF te exporteren van het project. Er zijn 3 verschillende types mogelijk: PDF: u krijgt een kort overzicht van de gebruikte posten voor dit project. PDF Calculatie en PDF Calculatie detail: In een calculatie-PDF worden alle offerten die actief zijn voor het project verzameld en weergegeven per post. In de PDF Calculatie detail worden de post gedetailleerd weergegeven. PDF Kosten overzicht detail: Deze PDF geeft een oplijsting van alle werkbonuren, inkomende facturen en materiaal. PDF bill of Materials: Deze PDF geeft een overzicht van alle artikelen op basis van alle offerten, onderliggend aan dit project.
Veld
Omschrijving
Datum
Datum van aanmaak project.
Klant
Selecteer hier een klant.
Eindklant
Indien de prestaties uitgevoerd worden in onderaanneming kan u hier de eindklant toevoegen. Activeren of deactiveren via algemene instellingen.
Contactpersoon
Selecteer de hoofdcontactpersoon bij de klant.
Klant referentie
Geef de naam in voor dit project die afgesproken werd met de klant.
Planningnaam
Welke naam wordt er intern gegeven aan het project?
Status
Er kan een status toegekend worden aan het project, dit voor een betere opvolging in het overzicht.
Bedrijf
Indien u met meerdere bedrijven werkt in ROBAWS, kan u hier het bedrijf selecteren waarmee u deze opdracht uitvoert. Op deze manier wordt ook telkens het briefpapier van deze onderneming gebruikt.
Kilometers
De afstand tussen het kantoor en werfadres. U kan in dit veld het aantal kilometers ingeven.
Planning groep
Indien u graag alle projecten visueel indeelt op de dagplanning en dit in verschillende groepen, dan kan u dit doen door een planning groep aan te maken. Bijvoorbeeld 'grote projecten' - 'kleine projecten'.
Extra velden
U kan steeds extra velden toevoegen via instellingen > projecten. Deze worden dan weergegeven onder de standaardvelden in ROBAWS.
Veld
Omschrijving
Werfleider
Selecteer een werknemer.
Werfnr. RSZ
Het RSZ-nummer voor de werf kan u hier vermelden.
Werfmelding
Is er voor deze werf een werfmelding nodig?
CheckInAtWork
Is er voor deze werf een CheckInAtWork nodig?
Het adres van dit project kan overgenomen worden van het klantenadres, maar meestal is het werfadres hiervan verschillend.
In het kader 'bouwpartners' kan u aangeven met welke bouwpartners u samenwerkt voor dit project. Wenst u dat uw bouwpartners automatisch een vorderingsstaat ontvangen van zodra een vorderingsstaat wordt doorgestuurd naar de klant? Vink dan zeker het selectievakje aan bij 'vordering ontvangen'?

2.2 Tabbladen

2.2.1 Inzichten

Op een projectfiche kan u onder het tabblad 'inzichten', bij het eerste histogram navigeren naar alle offerten, facturen en werkbons van dit project en dit door op de blauwe tekst te klikken.
Onderaan de grafiek krijgt u een heel duidelijk verschil van de kosten en opbrengsten die gebudgetteerd en gerealiseerd zijn voor dit project. Het resultaat is de gerealiseerde winst voor dit project.
Wanneer u een offerte opmaakt en koppelt met het project kan u er voor kiezen om deze op actief te zetten. Indien u dit niet doet omdat de eerder aangemaakte offertes niet gebruikt worden, dan zal de offerteprijs van de ongebruikte offertes apart worden getoond in het oranje. De artikelen van de offertes die in het oranje worden weergegeven, worden verder niet meegenomen in de analyses van deze projectfiche.

2.2.2. Bestanden

U kan bestanden toevoegen in de projectfiche die u telkens kan koppelen met Wappy. Dit kan u doen van zodra een werkbon voor dit project wordt aangemaakt.
U laadt eerst uw bestand in, daarna klikt u op de drie verticale puntjes
. U ziet
staan van Wappy. Om de koppeling te maken tussen dit projectbestand en een werkbon in Wappy, selecteert u deze optie waarna het icoontje van Wappy in het groen komt te staan
.

2.2.3. Planning

2.2.3.1 Projectplanning

Via dit tabblad kan u de projectplanning beheren. Een project beschikt over verschillende fasen die u aanmaakt in de projectplanning instellingen. Eenmaal deze fasen aangemaakt zijn, kan u data kleven op die fasen.
Per fase zijn de velden bij de kolommen startdatum, einddatum en aantal werkdagen invulbaar. Door gebruik te maken van deze kolommen kan u een schatting ingeven van hoeveel werkdagen er nodig zal zijn voor 1 persoon om deze fase te voltooien.
Wanneer u een tijdslot voor deze fase selecteert zal u zien op de projectplanning dat er bovenaan in de blauwe lijn wordt weergegeven. Hier ziet u hoeveel werknemers u moet inplannen per dag om deze fase te realiseren binnen de vooropgestelde tijd.

2.2.3.2 Dagplanning

De dagplanning van verschillende werknemers wordt weergegeven. Om deze planning correct op te maken, verwijzen we u graag door naar de module dagplanning.

2.2.3.3 Dagplanning info

In het tabblad 'Dagplanning info' kan u extra informatie toevoegen met betrekking tot het project. Wanneer u vanuit de module dagplanning een item aanmaakt voor dit project, dan zal deze informatie automatisch worden toegevoegd aan het item. Dit is handig voor de koppeling met Wappy, waardoor u alle nodige informatie kan koppelen aan de werkbon.
Voorbeeld
Om in de tuin van de klant een terras aan te leggen, moeten de werknemers telkens binnengaan via een poort. De poort heeft echter een toegangscode. Via het tabblad dagplanning info kan u de code voor de poort noteren en meedelen aan de werknemers die hier ingepland worden. Deze werknemers kunnen de informatie raadplegen en zo de werken vlot starten.

2.2.4. Tarieven

U kan speciale tarieven voor een artikel en voor dit project afspreken met een klant. Hiervoor klikt u op 'toevoegen' en selecteert u een artikel uit de artikels module. De 'omschrijving' is het stuk tekst die als artikel zichtbaar is op offerte en factuur.

2.2.5. Nacalculatie

Om een correcte nacalculatie te bekomen, verwijzen we u graag door naar onze aparte handleiding nacalculatie.