Posten

Voor een vlottere samenwerking tussen verschillende onderaannemers wordt er met een bouwtechnisch bestek gewerkt. Wij gebruiken het bestek van VMSW als modelbestek.

1. Post aanmaken

In het offerten overzicht klikt u op 'posten' bovenaan: . Vervolgens klikt u op het plusteken om een nieuwe post aan te maken.

1.1 Post gegevens

Veld

Omschrijving

Naam

Naam van de post

Post

Het nummer volgens VMSW

Nr.

Indien u zelf een artikelnummer wenst te geven aan de post

Lijn

Als welk type wordt de post gebruikt in de offerte?

Titel of variant?

Niveau

Wanneer u wenst dat de post-artikels in een bepaalde kleur worden gezet. Deze hoofdstukken maakt u aan in de algemene instellingen.

Eenheid

Wat is het type eenheid van de post?

Standaard BTW

Welke BTW wordt er standaard toegekend aan deze soort post?

Nieuwe pagina

Wilt u dat er een nieuwe pagina start wanneer deze post wordt gebruikt in de offerte?

Foto

Deze foto zal op de offerte komen wanneer een post wordt ingeladen.

1.2. Formules

Deze formules worden gebruikt wanneer u calculatie uitvoert op de post.

Voor meer uitleg over deze formules verwijzen we u graag door naar de handleiding calculatie .

1.3 Calculatie

Een post is meestal samengesteld uit verschillende artikels die u hier kunt toevoegen. U kan bijgevolg ook marges toekennen aan deze artikelen die automatisch zullen overgenomen worden op de offerte. Houd er rekening mee dat u bij artikelen die u vanuit uw bestaande artikellijst toevoegt in uw offerte, geen prijzen kunt aanpassen in de posten-fiche.

Wijzigingen die u aan de post aanbrengt in uw offerte zullen niet standaard bewaard worden in uw reeds bestaande post. Mocht u deze toch willen bewaren is het aangeraden alle wijzigingen eerst aan te brengen in de post en deze opnieuw te bewaren. Nadien kan u de aangepaste post opnieuw inladen op de offerte.

2. Post toewijzen op de offerte

Wanneer u een meetstaat ontvangt en inleest in ROBAWS, komen alle lijndetails op uw offerte. Om de posten te koppelen met de vooropgemaakte posten in uw systeem klikt u op 'posten toewijzen'. De posten worden aan elkaar gelinkt d.m.v. het postnummer.