robaws
Search…
Calculatie
Om een gecalculeerde offerte op te maken klikt u in het overzicht op het plusteken. U kiest voor 'gecalculeerd'.
Voor het toevoegen van gegevens en teksten in de offerte, kan u de handleiding offerten raadplegen.
In een gecalculeerde offerte voegt u lijnen toe net alsof u dat zou doen voor een eenvoudige offerte zonder calculatie. Om een calculatie uit te voeren op deze lijnen gaat u op een artikellijn staan onder kolom 'lijn'. Links verschijnt een pijltje
, waarmee u de calculatiefiche open klikt.

1. Lijndetail

Het artikel die op de 'lijn' staat kan opgebouwd worden uit samengestelde artikels. Deze artikelen kunt u op voorhand samenstellen in de module 'artikels'. Hiervoor verwijzen we graag door naar de handleiding Artikels, of u maakt gebruik van posten.

1.1 Calculatietype

Er zijn 4 calculatietypes: Materiaal, onderaanneming, arbeid en materieel.
Type
Omschrijving
Materiaal
Dit zijn verbruiksartikelen
Onderaanneming
Wanneer u met diensten in onderaanneming werkt. Een voorbeeld: u plaatst parket bij een nieuwe woning maar doet beroep op een onderaannemer die chape legt. Deze onderaannemer wordt rechtstreeks betaalt door uw bedrijf. Op uw offerte naar de eindklant neemt u een marge op deze dienst.
Arbeid
De effectieve arbeid die door werknemers gepresteerd wordt is ook een kost voor uw bedrijf waar u marges op neemt om winst op te kunnen maken.
Materieel
Dit zijn gebruiksartikelen. Bijvoorbeeld een slijpschijf die nodig is op de werf.
Onder kolom 'calculatietype' ziet u ook een vijfde optie 'indirecte kosten'. Dit zijn kosten die indirect gemaakt worden voor dit artikel.

1.2 Activiteit

Een artikel kan deel uitmaken van een activiteit, bijvoorbeeld: 'voorbereiding'. Het koppelen van een artikel met een activiteit kan een meerwaarde zijn voor uw nacalculatie. Voor het toevoegen van verschillende activiteiten gaat u naar de algemene instellingen.

1.3 Totaliteit

Het begrip 'totaliteit' leggen we graag uit aan de hand van een voorbeeld. Stel u heeft een artikel 'grondwerken'. Dit artikel bestaat uit 3 artikels: Arbeid grondwerken, betonpaneel en een extra kraan. Het gebruik van een extra kraan kost standaard € 200/dag ongeacht het aantal m³ grondwerken. Door totaliteit in te schakelen wordt de extra kraan niet vermenigvuldigd met het aantal op de artikellijn, maar slechts 1x aangerekend.

1.4 Marges

Per artikellijn kan u een marge toekennen, uitgedrukt in procenten, of door het invullen van de 'eindprijs'.

1.5 Opmaak

Veld
Omschrijving
Bijkomende omschrijving
Informatie die kan worden toegevoegd onder het artikel op de offerte PDF.
Niveau
In de algemene instellingen kunt u 'hoofdstukken' maken. Hiermee kunt u titels en tekst in een bepaalde kleur zetten.
Nieuwe pagina
Door deze functie in te schakelen zal het artikel starten op een nieuwe pagina in de PDF.
Als u op de knop 'toevoegen als nieuwe post' klikt zullen de samengestelde artikels en de genomen marges worden opgemaakt als een post.

1.6 Formules op lijndetail

Voor een goede inschatting te kunnen maken van de benodigde materialen op de werf werkt u met formules.
Veld
Omschrijving
Calculatie uitleg
Dit veld dient voor interne communicatie. Zo kan u extra informatie toevoegen zoals de manier waarop u deze calculatie hebt uitgevoerd en of er nog eventuele opmerkingen zijn die u nodig heeft om bij te houden.
Naam
Wat wil je berekenen? (bijvoorbeeld: oppervlakte)
Formule
Hoe bereken je dit? Wanneer u dit invult kan u werken met verschillende wiskundige formules die we onder deze tabel zullen specificeren.
Mogelijke waarden
Wat is de uitkomst van deze berekening?’ Deze waarden worden enkel getoond bij het opvragen van de details.
Berekening
Vink het selectievakje aan als de lijn onderdeel is van een berekening. Op deze manier wordt de lijn niet standaard weergegeven, maar enkel als de details opgevraagd worden.
Omschrijving
Vraagstelling van de formule waarbij een waarde als keuze gegeven wordt of zelf nog dient ingegeven te worden.
Waarde
De waarde verschijnt die gekozen of ingegeven werd.
Als u de berekening van een formule wilt raadplegen, dan moet u de optie
zeker inschakelen. Indien deze optie uitgeschakeld is, ziet u enkel een vereenvoudigde weergave van het tabblad formules.
Vereenvoudigde weergave. Optie 'toon details' is uitgeschakeld.
Uitgebreide weergave. Optie 'toon details' is ingeschakeld.
Bij het opstellen van uw formules kan u gebruikmaken van enkele operatoren ofwel codes om correcte berekeningen vanuit ROBAWS mogelijk te maken.
Operatoren
Gebruik
+
Optellen van 2 waarden
-
Aftrekken van 2 waarden
*
Vermenigvuldigen van 2 waarden
/
Delen door elkaar van 2 waarden
%
Modulus
Grafische operatoren
Gebruik
==
Is gelijk aan
!=
Is niet gelijk aan
>
Is groter dan
<
Is kleiner dan
>=
Is groter dan of gelijk aan
<=
Is kleiner dan of gelijk aan
conditie ? waarde1:waarde2
Bijvoorbeeld: lengte <18 ? "mdf":"spaanplaat"
Als de lengte kleiner is dan 18, dan zal er een mdf opgenomen worden in de offerte. Is de lengte groter dan zal er een spaanplaat gekozen worden.
Parameter
Parameter in te vullen bij aantal op lijndetail
Q
Verwijzing naar het aantal die u invult op de post
Bijvoorbeeld: Q < 50 ? 1 : 0
conditie?
waarde1:waarde2
Als het aantal van de lijn kleiner is dan 50, dan wordt als resultaat 1 weergegeven. Zoniet, dan wordt resultaat 0 weergegeven
DISTANCE_KM
Verwijzing naar de kilometers berekend op de offerte. Van vestigingsadres naar werfadres. Dit in enkel traject.
Bijvoorbeeld: DISTANCE_KM > 50 ? 1 : 0
conditie?
waarde1:waarde2
Als het aantal kilometers groter is dan 50 km dan wordt als resultaat 1 weergegeven. Zoniet, dan wordt resultaat 0 weergegeven
&&
en
||
of
!
niet
Wiskundige formules
Gebruik: je vervangt X met de waarde
Math.tan(x)
Tangens
Math.sqrt(x)
Vierkantswortel. Bijvoorbeeld Math.sqrt(16) waarde is 4
Math.sinh(x)
Hyperbolische sinus
Math.round(x)
Afronding van een getal. Bijvoorbeeld Math.round(16,14) waarde is 16
Math.log(x)
Logaritme
Math.floor(x)
Wanneer je een getal heb met cijfers na de komma zal er worden afgerond naar beneden. Bijvoorbeeld Math.floor(7,35) waarde is 7
Math.cos(x)
Cosinus
Math.ceil(x)
Wanneer je een getal heb met cijfers na de komma zal er worden afgerond naar boven. Bijvoorbeeld Math.ceil(7,35) waarde is 8
Math.abs(x)
Absolute waarde
Math.PI
Pi. Bijvoorbeeld 2 * Math.PI = 6,28
U kan een 'naam' van een parameter steeds in een formule verwerken.
Voorbeeld
Stel u wilt een formule opstellen om de oppervlakte van een specifiek product te berekenen. U voegt een nieuwe lijn toe in het formulesgedeelte en vult onder naam 'oppervlakte' in. Deze formule kunnen we pas berekenen als de waarden van lengte en breedte gekend zijn. Dit zijn variabele waarden, waardoor we ook een parameter zullen voorzien.
Parameter 1: lengte. U hoeft geen mogelijke waarde (ja : nee) in te geven. Dit veld blijft leeg aangezien u steeds opnieuw een eigen waarde zal ingeven. Wij gebruiken '5' als waarde.
Parameter 2: breedte: U hoeft opnieuw geen mogelijke waarde (ja : nee) in te geven. Dit veld blijft leeg aangezien u steeds opnieuw een eigen waarde zal ingeven. Wij gebruiken opnieuw '2' als waarde.
Parameter 3: oppervlakte. Nu kan u de formule opstellen om de oppervlakte te berekenen. Wij stellen volgende formule op: lengte*breedte. De waarden uit de parameters 'lengte' en 'breedte' worden via deze formule met elkaar vermenigvuldigt.
Wanneer u een formule opgesteld hebt, kan u deze verwerken in een lijn onder het tabblad lijndetail bij calculatie. Onder parameter 'aantal' vult u de formule 'oppervlakte' in. De berekende uitkomst van deze formule zal nu vermenigvuldigd worden met de kostprijs.
De formule wordt gebruikt om de hoeveelheid protectiekarton te bepalen.
De formule wordt omgezet naar een getal. Dit getal wordt vermenigvuldigd met de kostprijs.
Bovenstaand voorbeeld betreft een eenvoudige calculatie waarbij de hoeveelheid van een bepaald artikel berekend wordt a.d.h.v. één formule. De berekening van een ander artikel kan tot stand komen door gebruik te maken van een combinatie van formules.
Bij gebruik van formules is het strikt noodzakelijk om de opmaak van de formules te respecteren, zoals gebruik van hoofdletters, kleine letters, spaties, ... Een kleine aanpassing van deze opmaak en de formule zal fout of niet berekend worden.
Tekst op een offerte toevoegen via formules
Het kan handig zijn om bepaalde parameters ook in tekst samen te laten vloeien op een offerte. Dit kan ingegeven worden per lijn via het tabblad opmaak > bijkomende omschrijving. Door gebruik te maken van ${formulenaam} zal een waarde als tekst of getal weergegeven worden op de offerte.
Voorbeeld
Waarden met berekende formules
Gebruik van formules als tekst in een offerte door ${formulenaam).
Voorbeeld op PDF offerte
U kan nog een stap verder gaan met formules en tekst. Door gebruik te maken van aanhalingstekens ("tekst") zal de formule geïnterpreteerd worden als tekst.
Dit lichten we even toe aan de hand van een praktisch voorbeeld. U heeft op een werf enkele stalen rijplaten nodig en u wenst dit graag te vermelden op uw offerte.
In bovenstaand voorbeeld worden er 50 dagen lang rijplaten voorzien op de werf. Mochten we de parameter 'rijplaten dagen' aanpassen naar 0, zal de parameter 'rijplaten tekst' aangepast worden naar volgende tekst: "De werf is verondersteld toegankelijk te zijn voor rollend materieel". Zo kunnen we aan de hand van één parameter steeds de correcte informatie vermelden op de offerte en dit door gebruik te maken van de parameter 'bijkomende omschrijving' onder het tabblad opmaak.

1.7 Analyse

In het tabblad analyse kan u een gedetailleerde samenvatting terugvinden van de marges per soort calculatietype.

2. Calculatie over alle lijnen heen

2.1 Formules

Deze formules zijn beschikbaar op alle lijnen van de offerte en zijn niet toegepast op 1 specifiek artikel. Om een formule in te voeren werkt u op dezelfde manier als op lijndetail. Wij verwijzen u graag door naar puntje 1.5 voor een gedetailleerde uitleg.

2.2 Kosten

Dit zijn indirecte kosten die gekoppeld worden aan een offerte, daar zij niet onmiddellijk gekoppeld kunnen worden aan een artikel. Dit gaat voornamelijk over achterliggende administratieve of andere taken die uitgevoerd worden op kantoor zoals het opmaken van planningen.

2.3 Marges

Indirecte kosten marge:
Hiermee kan u een procentuele marge voor indirecte kosten toevoegen over de gehele offerte die variabel is voor materieel, materiaal, OA en arbeid. Dit is een ideale mogelijkheid om investeringen door te rekenen of wanneer u een deel afstaat als onderaannemer. Aanpassingen worden steeds automatisch verrekend.
Standaard marge:
U kan een standaard marge toekennen per soort calculatietype over heel de offerte. Dit past u toe door op de knop 'marge aanpassen voor alle lijnen' te klikken.