robaws
Search…
⌃K

Leveranciers

1. Overzicht

1.1 Acties

In de leveranciersmodule kan u via de zoekfunctie extra filteren op BTW nummer, adres of leveranciersnaam.

2. Fiche

2.1 Gegevens

2.1.1 Leverancier

Veld
Omschrijving
Naam
Leveranciersnaam (zonder rechtsvorm).
Rechtsvorm
Selecteer een rechtsvorm.
Taal
Taal waarmee u communiceert met de leverancier.
BTW Nr.
Geef het BTW-nummer in. Er volgt een BTW check: wanneer het BTW-nummer klopt verschijnt er een groen vinkje.
Standaard BTW
Standaard BTW tarief bij deze leverancier
Grootboekrekening
Welke grootboekrekening kunnen we koppelen aan deze leverancier?
Status
Door het toekennen van een status krijgt u een betere opvolging in het leveranciersoverzicht. Statussen maakt u aan in instellingen.
Coördinaten van de leverancier
Noteer hier de algemene contactgegevens van de leverancier, zoals telefoon, GSM, e-mail en website. (contactpersonen worden apart onderaan vermeld).
Bankaccount
Het bankaccount waarop de betalingen dienen te gebeuren ten voordele van de leverancier.
Opmerkingen voor facturatie
Eventuele opmerkingen bestemd voor facturatie.
Opmerkingen voor bestellingen
Eventuele opmerkingen bestemd voor bestellingen.
Extra velden
U kan steeds extra velden toevoegen via instellingen > leveranciers. Deze worden dan weergegeven onder de standaardvelden in ROBAWS.

2.1.2. Adres

Onder adres kan u het adres van de leverancier ingeven. Dit kan u doen aan de hand van Google coordinaten.

2.1.3 Overzicht

Bij 'overzicht' kan u een financiële samenvatting raadplegen. U kan hier bekijken hoeveel er reeds door een leverancier gefactureerd werd per levernota, bestelling en factuur.

2.2 Acties

Inhoudingsplicht: vergeet deze belangrijke stap zeker niet bij het aanmaken van een nieuwe leverancier of bij het begin van een nieuw project. Zo ontloopt u de kans op onbetaalde facturen.
Audit log: u kan de historiek met bewerkingen van deze vordering raadplegen.