robaws
Search…
Taken
Naast het plaatsen van opmerkingen, is het toewijzen van taken ook in elke module beschikbaar. Door het toevoegen van taken wordt het eenvoudiger om zaken die nog moeten gebeuren te onthouden en te plannen.
Voorbeeld van taken bij de module offerte
Bij het 'tabblad' taken klikt u op toevoegen.
Veld
Omschrijving
Titel
Wat is de titel van de taak?
Uiterste datum
Tegen wanneer moet de taak ten laatste uitgevoerd worden?
Status
Wat is de status van de taak?
Melder
Wie heeft de taak aangemaakt?
Uitvoerder
Wie moet de taak uitvoeren?
Omschrijving
Wat is de exacte inhoud van de taak?
Afhankelijk van de gegevensstatus komt de taak in de kolom 'te doen', 'actief' (we zijn er mee bezig) of 'gedaan' te staan. Als u een taak heeft afgewerkt, maar hij staat nog in actief, dan kan u de taak gewoon slepen naar de 'gedaan' kolom.

Overzicht van alle taken

Om een overzicht te bewaren over alle taken heen, kan u bovenaan het 'takenoverzicht' raadplegen.
In het overzicht kan u een selectie opvragen op basis van uitvoerder. Zo komt u te weten welke taken er aan een bepaalde persoon toegewezen zijn. Door te filteren op status komt u te weten welke taken reeds uitgevoerd zijn of welke nog moeten uitgevoerd worden. De taak bewerken kan u door op de blauwe titel te klikken.
Last modified 2yr ago
Copy link
Contents