robaws
Search…
Opmaak

1.Opmaak teksten, inleiding en slot

1.1 Opmaak tekst

Bij de algemene instellingen kan u de lay-out van de lijnen instellen. Dit aan de hand van opmaakcodes:
Je kan de kleur kiezen door op tekstkleur te klikken
U kan uw lijnen nu opmaken aan de hand van deze opmaakcodes. Als u wenst dat een tekst in een ander kleur staat dan moet u de lijn open klikken door op het kleine driehoekje te duwen:
Als u dit open hebt geklikt, krijgt u uw lijndetail te zien, het tabblad ernaast is de opmaak. U klikt op 'Opmaak'. Dan krijgt u dit:
Nu hoeft u enkel nog uw opmaakcode in te typen bij 'niveau' vb. H1. Als u nu uw tekst typt en u opent hiervan een PDF, dan zal u zien dat deze tekst aangepast is aan de kleur die u had aangemaakt bij de opmaakcode.

1.2 Opmaak inleiding en slottekst

U kan uw inleiding en slottekst aanpassen, onderlijnen, centreren, vet gedrukt maken aan de hand van volgende knoppen: