Inkomende facturen

1. Overzicht

Alle inkomende facturen van leveranciers kan u in het overzicht opvragen. Door gebruik te maken van de zoekfunctie kan u filteren op factuur, bv.: F20180023. De gevraagde factuur verschijnt onmiddellijk.

1.1 Acties

1.1.1. UBL/ versturen naar boekhouder

Om inkomende facturen te laten inlezen door een boekhoudpakket moet er een UBL-bestand worden aangemaakt. Als u graag een UBL-bestand download op uw eigen PC klikt u op 'UBL' .

Wenst u graag dit UBL-bestand te mailen naar de boekhouder, klik dan op 'verstuur naar boekhouder' . Dit mailadres kan ingevuld worden bij de inkomende factuur instellingen.

Het UBL-bestand bevat standaard alle facturen, indien de zoekfunctie niet gebruikt werd. Om te selecteren op een datum vult u in de zoekfunctie bv. ">01/01/2018 <01/02/2018" in. Het UBL-bestand bevat alle facturen van januari 2018.

2. Fiche

2.1 Gegevens

2.1.1 Facturatie

Veld

Omschrijving

Factuurnummer

Factuurnummer die terug te vinden is op de inkomende factuur van de leverancier. Robaws geeft in het overzicht ook zelf een nieuwe nummering aan de inkomende facturen.

Leverancier

U selecteert een leverancier.

Datum

Vervaldatum

Verantwoordelijke

Dit wordt automatisch ingevuld bij aanmaak door een gebruiker.

Status

Door het selecteren van een status kan u een betere opvolging doen in het overzicht.

Mededeling

Type factuur

Bank

Betaald op

2.1.2 Leverancier

Bij "leverancier gegevens" kan u de betaalgegevens en mededeling toevoegen.

Veld

Omschrijving

Bankaccount

Wat is het rekeningnummer van de leverancier?

Opmerkingen

Wenst u nog een opmerking te plaatsen?

2.1.3 Document

Bij document kunt u een scan of digitale versie van de inkomende factuur toevoegen.

2.1.4 Items

De artikelen van uw inkomende factuur worden genoteerd bij items.

Om op uw bestelbonnen de bijhorende factuur terug te vinden kan u onder bestelling de bestelbon koppelen.

Om een correcte analyse van uw projecten en gemaakte kosten te bekomen, koppelt u de lijn met het bijhorende project.

Voor een correcte nacalculatie is het belangrijk om een post te koppelen met het artikel. Zo niet zal het artikel van de offerte als een ander artikel worden gezien op de nacalculatie.

Is de optie om te koppelen met een post niet zichtbaar, dan heeft u deze functie wellicht niet geactiveerd. U kan deze functie inschakelen via de inkomende facturen instellingen. Raadpleeg verder onze handleiding over de instellingen van de inkomende facturen.