robaws
Search…
⌃K

Dagplanning

1. Overzicht

De dagplanning geeft u een dagelijks overzicht van werknemers, projecten en materialen waarop u onmiddellijk kan aansturen. Om dit visueler voor te stellen, kan u gebruikmaken van planningsgroepen. In de werknemersfiche kan u dat doen om werknemers in ploegen of teams in te delen. In de projectenfiche kan u dat doen om projecten in verschillende groepen (bv.: grote en kleine projecten) in te delen.
U kan de periode van de weergave van de projectplanning ook wijzigen door deze rechtsboven het overzicht te wijzigen naar één, drie of zes maanden.
In bovenstaand voorbeeld zijn er 5 verschillende daplanning weergaves. Deze weergaves kan je zelf aanmaken in de instellingen.

1.1 Acties

Kalender: u kan een kalender als PDF-document exporteren. De PDF zal per blad maximaal een week tonen. Het aantal weken of dagen die als PDF zullen geëxporteerd worden, is afhankelijk van de periode die u geselecteerd hebt. Een weekkalender toont een volledige week van maandag t.e.m. zondag. Een maandplanning of langer toont een weekplanning, startende van de dag volgend op de huidige dag.
Kies datum: via deze functie kan u onmiddellijk navigeren naar een specifieke datum.
Planning type: u kan enkele planning types aanmaken die u kan toekennen aan een planningsvoorstel. U kan aan elk planningstype ook een kleurcode toekennen. Bv.: schilderen, herstellingen, plamuren, ...
Planning resource: naast werknemers kan u ook ploegen opmaken en laten weergegeven op de dagplanning. U maakt een nieuwe ploeg aan en voegt de gewenste werknemers toe. Daarnaast kan u ook nog het gewenste materieel toevoegen.

1.1.1 Aanmaak van planning item

Om een nieuw planningsvoorstel aan te maken, klikt u op een bepaald tijdsvak om zo een uur te selecteren waarop u een project wilt inplannen. Nu opent er zich een nieuw kader.
Veld
Omschrijving
Titel
Naam van het planningsitem.
Start - Einde
Begin -en einduur. Dit staat automatisch ingesteld van 7u tot 19u.
Project
Welk project kan er gekoppeld worden aan dit planningsitem?
Werknemers
Welke werknemers wilt u inplannen voor dit project?
Materieel
Welk materieel wilt u inplannen voor dit project?
Regie
Wanneer er meerwerken mogelijk zijn, vinkt u dit selectievakje aan.
Planning type
Wat is het planning type? Vb.: schilderen, herstellingen, plamuren, ...
Werknemer afwezigheid
Indien dit planningsitem een registratie is van de afwezigheid van een werknemer, dan kan de reden van zijn/ haar afwezigheid genoteerd worden.
Items
In dit tabblad kan u artikelen toevoegen die nodig zijn voor het planningsitem.
Detail
In dit tabblad kan u een extra informatie noteren die zal verschijnen op het planningsitem.

1.1.2 Kopiëren of wijzigen van planning item

Om een planning item te kopiëren naar een andere werknemer, selecteert u het item en houdt u de SHIFT-toets ingedrukt. U versleept het item vervolgens naar boven of beneden tot bij de gewenste werknemer en laat het item los op. Nu staan exact dezelfde items ook bij deze werkgever. U zal opmerken dat niet enkel het gewenste item gekopieerd wordt, maar de volledige lijn.
Om het uur van een planning item te veranderen gaat u rechts op het item staan en kan je verslepen met de pijltjes.
Bij het wijzigen van een tijdstip van een planningsitem bij één collega, zullen dezelfde aanpassingen worden doorgevoerd voor alle collega's die ook in het item staan. Als u een collega hebt die bijvoorbeeld 1u vroeger stopt met werken zal u zijn/haar uur apart moeten kunnen wijzigen. U sleept het planning item naar 'toe te wijzen'. U maakt een kopie door de shift toets in te drukken en een beetje te verslepen naar rechts. Het item is nu gekopieerd maar kan afzonderlijke uren krijgen, terwijl de informatie in het item dezelfde blijft. Nu kan u de items opnieuw slepen naar de betreffende collega's.

1.1.3 Planning items vanuit andere fiches toevoegen.

Bij de planningsinformatie kan u meerdere werknemers en materieel koppelen met éénzelfde project.
Vanuit de modules projecten, materieel en werknemersfiche kan u ook de dagplanning aanvullen via het tabblad 'planning'. U krijgt een handig overzicht uit de verschillende niveaus. Bekijk uw dagplanning vanuit verschillende perspectieven zoals werknemer, project en materieel. Deze mogelijkheid vindt u in actiebalk bovenaan terug.

1.1.4. Planning resource

Onder planning resource kan u de planning betreffende verschillende ploegen raadplegen. Als u een item toewijst aan een bepaalde ploeg, dan zullen alle werknemers die aan deze ploeg gekoppeld zijn, ook een item toegewezen krijgen in het werknemersoverzicht.
Overzicht planning resource
Overzicht planning werknemer
Als u op het planningsitem klikt hebt u nog steeds de mogelijkheid om een aantal gegevens te wijzigen.