robaws
Search…
⌃K

Bestellingen

1.Overzicht

1.1 Acties

In de module bestellingen kan u via de zoekfunctie extra filteren op leverancier, project of referentie.
Toevoegen: via toevoegen kan u een nieuwe bestelfiche invullen. U kan verschillende soorten fiches opmaken: intern, aankoop, transport, huur, OA (onderaanneming) en prijsaanvraag.
Snel bestellen: u kan heel eenvoudig en snel een bestelling plaatsen. In het nieuwe venster kan u het gewenste artikel selecteren, het aantal ingeven en dit koppelen aan een project. De weergegeven leverancier is de voorkeursleverancier die als eerste ingesteld staat in het tabblad "leveranciers" in een artikelfiche. Per leverancier wordt er een aparte bestelbon aangemaakt.
Huur: via huur kan u een overzicht raadplegen van al het materieel die verhuurd is. U kan meer informatie over deze module vinden in de aparte handleiding huurplanning.

1.2 Analyse

In het tabblad analyse kan u een visuele voorstelling bekijken van al uw geplaatste bestellingen. U kan het tijdsverloop van de grafiek laten weergeven per week, maand of jaar. U kan dit wijzigen door op de knop
rechtsboven de grafiek te klikken.
We delen de analyse van de bestellingen ook onder in drie verschillende categorieën: artikels, leveranciers en projecten. De visuele voorstelling gebeurt telkens a.d.h.v. een taartdiagram.
Artikels: overzicht van alle bestelde artikels.
Leveranciers: overzicht van leveranciers waar bestellingen geplaatst werden.
Projecten: overzicht in percentages van de bestellingen per project.
De kolom '% voltooid'
wordt verder toegelicht bij stockwijzigingen.

2. Fiche

2.1 Bestelbon

Veld
Omschrijving
Leverancier
Selecteer een leverancier.
Contactpersoon
Selecteer een contactpersoon van de leverancier.
Status
Door het toekennen van een status krijgt u een betere opvolging in het besteloverzicht. Statussen maakt u aan in instellingen.
Referentie
Welke referentie kan hier genoteerd worden?
Leveradres
U kan een nieuw adres toevoegen of een bestaand adres opvragen door te klikken op
. Vergeet hiervoor geen adressen toe te voegen in de instellingen.
Aangemaakt op
Datum waarop bestelbon opgemaakt werd.
Leveren voor
Datum waarop ten laatste moet geleverd worden.
Laatste levering
Verantwoordelijke
Werknemer die verantwoordelijk is voor de bestelbon.
Verwachte leverdatum
Vermoedelijke leverdatum.
Opmerkingen
Wenst u een bijkomende opmerking te plaatsen? Deze opmerking zal worden weergegeven op de bestelbon PDF

2.2. Overzicht

In het overzichtskader kan u de inkomende facturen en de stockwijziging die gelinkt zijn aan de bestelbon opvragen.

2.3. Items

U hebt voor artikels bij de leveranciersfiche een referentienaam voor het artikel ingevuld. Mocht dit niet ingevuld zijn in de artikelfiche dan zal er bij de omschrijving van het artikel geen tekst te vinden zijn.
Om bestellingen te laten opnemen in het projectoverzicht, is het belangrijk om bij elke lijn het bijhorende project aan te duiden.