robaws
Search…
⌃K

Artikels

Artikels zijn gebruiksgoederen die eenmalig kunnen verkocht worden.

1. Overzicht

Met de zoekfunctie kan u in de module artikels extra filteren op artikelnummer, leverancier, type, stocklocatie en verkoopprijs.
De laatste kolom van het artikeloverzicht toont een stockverkoop. Van zodra de stock zijn minimum bereikt, zal de grafiek deels in het rood staan. Door in de zoekfunctie bovenaan te zoeken op 'bijbestellen', worden alle artikel die de minimum stock hebben bereikt weergegeven.

1.1 Acties

Stocklocatie: hier kan u nieuwe stocklocaties toevoegen en per stocklocatie raadplegen welke artikelen en hoeveel ervan op voorraad zijn.
Webshops: u komt op een pagina met de webshops terecht die u hebt toegevoegd in de instellingen. U klikt de gewenste webshop open. Hier kan u artikels zoeken en toevoegen aan uw winkelmandje. Hierna hebt u 2 opties:
Naar klembord kopiëren: u kopieert een artikel en plakt dit nadien op de offertelijnen.
Aan artikels toevoegen: de gewenste artikels worden aan de artikelbibliotheek in Robaws toegevoegd.
Artikelgroepen: artikels worden in groepen met een soort boomstructuur onderverdeeld, waardoor u artikels zo beter kunt organiseren.
Als u op
klikt wordt een nieuwe venster geopend. Via
kan u een artikelgroep aanmaken. U kan een eigen naam kiezen en een foto toevoegen.
Om een boomstructuur te verwezenlijken moet u een subartikelgroep onder een hoofdartikelgroep kunnen plaatsen. Wanneer u een subartikelgroep aanmaakt koppelt u hieraan de juiste hoofdartikelgroep.
Subartikelgroep 'kraan' wordt onder hoofdartikelgroep 'groot materiaal' geplaatst.
Als u een artikelgroep selecteert zal u onderaan een overzicht vinden met alle artikels die tot die artikelgroep behoren.

2. Fiche

2.1 Gegevens

2.1.1. Artikel

Veld
Omschrijving
Naam
Interne artikelnaam.
Verkoopsnaam
Externe artikelnaam. Deze naam verschijnt op de offerte. Als er geen verkoopsnaam wordt ingevuld, dan zal de 'naam' worden gebruikt op de offertelijn.
Artikel Nr.
Referentienummer die eigen is aan het artikel en eenvoudig terug te vinden is in een catalogus.
Type
Tot welk type behoort dit artikel?
Voorbeeld: materiaal, arbeid, materieel, onderaanneming, beton of plant?
Merk
Merknaam van het artikel.
Calculatietype
Om de juiste marges toe te kennen aan uw calculatie offerte, duidt u hier aan of het om een materieel, onderaanneming, materiaal, arbeid of indirecte kosten gaat.
Niveau
U kan een opmaakstijl selecteren voor dit artikel.
Activiteit
Koppel het artikel onmiddellijk met een activiteit om dit niet telkens opnieuw te hoeven doen bij de opmaak van een offerte, inkomende factuur of post. Is deze optie niet beschikbaar? Activeer hem dan in de algemene instellingen. Bv.: voorbereiding, productie en nazorg.
Artikelgroep
Selecteer een artikelgroep waar het artikel aan toebehoort.
Eenheid
Eenheidstype.
Bv.: stuk, uur, m, m², m³, dag, liter, ton, ...
Minimum aantal
Dit artikel kan enkel besteld worden per hoeveelheid. Bv.: per pak vijzen is het aantal 10.
In stock
Actuele voorraad van dit artikel.
Minimum stock
Wat is het minimum aantal van dit artikel dat op stock mag zijn? Mocht de actuele voorraad lager zijn dan de vereiste minimum stock, dan kan u dit zoeken op 'bijbestellen' in het artikeloverzicht.
Stocklocatie
Op welke locatie(s) worden de artikels opgeslagen?
Barcode
Barcode of EAN-code die op dit artikel te vinden is.
Standaard BTW
Welke BTW wordt er standaard toegekend aan dit artikel?
Uurcode
Uurcode wordt gebruikt om aan te geven dat het artikel in feite een arbeidsprestatie is. Als u die vakje aanvinkt kan u dit artikel gebruiken als een type arbeid op de werkbon. De uurcode bevat een belangrijke waarde die gebruikt wordt in de calculatie en nacalculatie.
Materieel installatie
Gebeurt er een inkomende stockwijziging en is het vakje 'materieel installatie' aangevinkt? Er zal van dit gebruikte artikel, per stuk een aparte fiche worden aangemaakt in de module 'materieel installatie'. U kan dan elk artikel een unieke barcode/serienummer geven.
Vb.: alarminstallatie met 5 geïnstalleerde camera's die elk een uniek serienummer hebben.
Grootboekrekening
Aan welke grootboekrekening kan dit artikel gekoppeld worden?
Grootboekrekening aankoop
Aan welke aankoopgrootboekrekening kan dit artikel gekoppeld worden?
Foto
U kan een foto uploaden van het artikel. Deze foto wordt weergegeven op de offerte.
Interne foto
Indien u het vakje 'interne foto' aanvinkt, wordt deze foto niet weergegeven op de offerte, maar enkel intern gebruikt.

2.1.2 Verkoopprijs

De verkoopprijs is de prijs inclusief marges waaraan u het artikel verkoopt. Schakel 'marge op kostprijs' in om een percentuele marge toe te kennen aan de kostprijs. Kiest u voor 'marge op bruto verkoopprijs voorkeursleverancier', dan zal u een marge kunnen rekenen op de bruto verkoopprijs van de leverancier die als eerste staat in het tabblad "leveranciers".

2.1.3 Kostprijs

De kostprijs is hetgeen wat dit artikel kost aan uw bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld de leveranciersprijs zijn, maar ook de som van alle samengestelde artikels. Het is op dit bedrag dat er marges gegeven worden bij de calculatie.
U kan de kostprijs instellen op basis van een vaste prijs, aankoopprijs van uw voorkeursleverancier ofwel de kostprijs van samengestelde artikels. Uw voorkeursleverancier kan u bepalen door deze leverancier als eerste plaatsen in het tabblad "leveranciers".

2.1.4 Samengestelde artikels

Als u een artikel aanmaakt zal u wellicht steeds een los artikel aanmaken. U kan daarnaast ook een samengesteld artikel aanmaken. Dit is een artikel die samengesteld is uit verschillende losse artikels.
Bv.: het artikel 'zonnepaneel installatie' bestaat uit volgende losse artikelen: zonnepaneel, arbeid zonnepaneel installatie, gebruik hoogtekraan en bevestigingsmateriaal.
Het gebruik van totaliteit op bovenstaand voorbeeld van het artikel 'Installatie Zonnepanelen'. Dit artikel bestaat uit 4 afzonderlijke artikels. Het gebruik van een hoogtekraan kost standaard € 95, ongeacht het aantal zonnepanelen er geplaatst zullen worden. Door de totaliteitsfunctie in te schakelen voorkomt u dat de kostprijs wordt vermenigvuldigd met het aantal zonnepanelen.

2.1.5 Staffelprijzen

Staffelprijzen zijn kortingen die u geeft voor het afnemen van een bepaalde hoeveelheid van dat artikel. Bv.: vanaf 100 zakken cement bedraagt de verkoopprijs per zak €3 i.p.v. €5. Eenmaal ingesteld zal deze prijs automatisch worden gebruikt op de offerte. De staffelprijzen kan u toekennen aan prijsgroepen.

2.1.6 Stock(locatie)

Bij de rubriek 'stock' kan u manueel stock toevoegen aan het artikel en deze toewijzen aan de juiste stocklocatie. Deze hoeveelheid wordt daarna automatisch aangevuld in het overzicht van de stocklocatie

2.2. Tabbladen

2.2.1 Leveranciers

In het tabblad 'leveranciers' kan u het artikel koppelen aan één of meerdere leveranciers.
Uw voorkeursleverancier is de leverancier die u als eerste plaatst in het overzicht.
Veld
Omschrijving
Leverancier
Selecteer één of meerdere leveranciers voor dit artikel
Referentie
Referentie die de leverancier geeft aan dit artikel.
Aankoopprijs
Aankoopprijs bij de leverancier.
Eenheid
Eenheidstype.
Bv.: stuk, uur, m, m², m³, dag, liter, ton, ...
Min. bestelling
De minimum hoeveelheid die moet besteld worden bij deze leverancier.

2.2.2 Omschrijving

U kan een standaardomschrijving toevoegen die zal verschijnen wanneer u het artikel toevoegt aan een offerte.

2.2.3 Prijsverloop

In het tabblad 'prijsverloop' kan u een overzicht vinden van het prijsverloop van dit artikel. De kostprijs, aankoopprijzen van verschillende leveranciers en de verkoopprijs worden hierop weergegeven.

2.3 Acties

Barcode: u kan een QR/barcode van een artikel exporteren. Deze barcode kan u afdrukken en op het artikel kleven. U kan deze daarna inscannen via een scanner of de Wappy-applicatie.
Audit log: u kan de historiek met bewerkingen van dit artikel raadplegen.