robaws
Search…
⌃K

Vorderingen

Veld
Omschrijving
Facturatie lijntekst
U kan vanuit vorderingen rechtstreeks een factuur opmaken. Hier stelt u de standaardopmerking in die op de lijntekst verschijnt. U kan hiervoor volgende codes gebruiken: 'Afrekening vorderingsstaat ${nr} ${fromDate} - ${toDate}' .
Verberg 0 op PDF
Artikelen met aantal "0" worden niet meer op de vorderingsstaat weergegeven. Dit om de vorderingsstaat overzichtelijker te maken.