robaws
Search…
⌃K

Projectplanning

Veld
Omschrijving
Project statussen
Welke statussen moeten er op projectniveau op de planning verschijnen? Een project die op status 'actief' staat mag bijvoorbeeld getoond worden op de projectplanning. Indien er niets ingevuld is zullen alle projecten te zien zijn.
Offerte statussen
Welke statussen moeten er op offerteniveau op de planning verschijnen? Een offerte die op status 'afgekeurd' staat zal bijvoorbeeld niet vertoond worden op de planning. Indien er niets ingevuld is dan zullen alle projecten te zien zijn.