robaws
Search…
⌃K

Projecten

Veld
Omschrijving
Offerte betreft als planningsnaam
De tekst die ingevuld werd bij 'betreft' in een offerte wordt gebruikt als projectnaam/planningsnaam.

Bouwpartners

Veld
Omschrijving
Bouwpartners
Mogelijkheid om externe bouwbedrijven toe te voegen die meewerken aan het project.
Type bouwpartner
Tijdens het aanmaken van een nieuwe bouwpartner wordt er gevraagd om een type bouwpartner aan te duiden. Vb.: koppeling Archisnapper bij architecten, veiligheidscoördinator, ...
Toevoegen van een bouwpartner in de module 'Projecten'.

Codes

Om standaard documenten en e-mail templates op te maken, kan u ook gebruikmaken van enkele codes. Deze codes kunnen ervoor zorgen dat klantgegevens automatisch ingevuld worden:
Parameter
Waarde
${client}
Klantnaam
Bv. Robaws
${projectEndClientName}
Naam eindklant
Bv. Stijn Swijns
${clientAddress}
Volledig adres van de klant
Bv. 8550 Zwevegem, Blokkestraat 41B
${site}
Volledig adres van het project
Bv. 8550 Zwevegem, Blokkestraat 41B
${clientStreet}
Straatnaam en huisnummer van de klant
Bv. Blokkestraat 41B
${siteStreet}
Straatnaam en huisnummer van het project
Bv. Blokkestraat 41B
${clientZipcode}
Postcode van de klant
Bv. 8550
${siteZipcode}
Postcode van het project
Bv. 8550
${clientCity}
Woonplaats van de klant
Bv. Zwevegem
${siteCity}
Plaats van het project
Bv. Zwevegem
${clientVat}
BTW-nummer van de klant
Bv. BE0808.227.234
${today}
Vandaag
Bv. 20/1/2019
${logicId}
Projectnummer
Bv. P180023
${status}
Status
Bv. verzonden
${clientReference}
Klant referentie
Bv. graafwerken SJKS
${contactPersonTitle}
Aanspreektitel van de contactpersoon
Bv. mevr.
${contactPersonName}
Voornaam van de contactpersoon
Bv. Mieke
${contactPersonSurname}
Achternaam van de contactpersoon
Bv. Bouvry
${contactPersonFullname}
Volledige naam van de contactpersoon
Bv. mevr. Mieke Bouvry
${contactPersonFunction}
Functie van de contactpersoon
Bv. boekhouding
${contactPersonEmail}
E-mailadres van de contactpersoon
${contactPersonTel}
Telefoonnummer van de contactpersoon
Bv. +32 56 23 45 89
${contactPersonGsm}
GSM-nummer van de contactpersoon
Bv. +32 496 50 02 32
${planningName}
Planningsnaam
Bv. uitgraven Tillegem Bos
${projectDistance}
Aantal kilometers tot het project
Bv. 32
${siteRsz}
RSZ-nummer van het project.
Bv. 1Y1-022WB2V-N5-Z
${siteManager}
Werfleider
Bv. mevr. Mieke Bouvry
Daarnaast kan u ook extra velden als code gebruiken.