Projecten

Veld

Omschrijving

Offerte betreft als planningsnaam

De tekst die ingevuld werd bij 'betreft' in een offerte wordt gebruikt als projectnaam/planningsnaam.

Bouwpartners

Veld

Omschrijving

Bouwpartners

Mogelijkheid om externe bouwbedrijven toe te voegen die meewerken aan het project.

Type bouwpartner

Tijdens het aanmaken van een nieuwe bouwpartner wordt er gevraagd om een type bouwpartner aan te duiden. Vb.: koppeling Archisnapper bij architecten, veiligheidscoördinator, ...

Toevoegen van een bouwpartner in de module 'Projecten'.

Codes

Om standaard documenten en e-mail templates op te maken, kan u ook gebruikmaken van enkele codes. Deze codes kunnen ervoor zorgen dat klantgegevens automatisch ingevuld worden:

Parameter

Waarde

${client}

Klantnaam

Bv. Robaws

${projectEndClientName}

Naam eindklant

Bv. Stijn Swijns

${clientAddress}

Volledig adres van de klant

Bv. 8550 Zwevegem, Blokkestraat 41B

${site}

Volledig adres van het project

Bv. 8550 Zwevegem, Blokkestraat 41B

${clientStreet}

Straatnaam en huisnummer van de klant

Bv. Blokkestraat 41B

${siteStreet}

Straatnaam en huisnummer van het project

Bv. Blokkestraat 41B

${clientZipcode}

Postcode van de klant

Bv. 8550

${siteZipcode}

Postcode van het project

Bv. 8550

${clientCity}

Woonplaats van de klant

Bv. Zwevegem

${siteCity}

Plaats van het project

Bv. Zwevegem

${clientVat}

BTW-nummer van de klant

Bv. BE0808.227.234

${today}

Vandaag

Bv. 20/1/2019

${logicId}

Projectnummer

Bv. P180023

${status}

Status

Bv. verzonden

${clientReference}

Klant referentie

Bv. graafwerken SJKS

${contactPersonTitle}

Aanspreektitel van de contactpersoon

Bv. mevr.

${contactPersonName}

Voornaam van de contactpersoon

Bv. Mieke

${contactPersonSurname}

Achternaam van de contactpersoon

Bv. Bouvry

${contactPersonFullname}

Volledige naam van de contactpersoon

Bv. mevr. Mieke Bouvry

${contactPersonFunction}

Functie van de contactpersoon

Bv. boekhouding

${contactPersonEmail}

E-mailadres van de contactpersoon

Bv. [email protected]

${contactPersonTel}

Telefoonnummer van de contactpersoon

Bv. +32 56 23 45 89

${contactPersonGsm}

GSM-nummer van de contactpersoon

Bv. +32 496 50 02 32

${planningName}

Planningsnaam

Bv. uitgraven Tillegem Bos

${projectDistance}

Aantal kilometers tot het project

Bv. 32

${siteRsz}

RSZ-nummer van het project.

Bv. 1Y1-022WB2V-N5-Z

${siteManager}

Werfleider

Bv. mevr. Mieke Bouvry

Daarnaast kan u ook extra velden als code gebruiken.