Offerten

Algemene instellingen:

Veld

Omschrijving

Verberg OfferteNr. op PDF

Het offertenummer wordt niet weergegeven op de offerte-PDF.

Toon calculatieomschrijving op PDF

De onderbouw van een post, ofwel de gebruikte artikelen aan deze post, worden onder elkaar in een lijst weergegeven op de offerte. Er worden geen eenheidsprijzen of aantallen weergegeven.

Prijsraming

Wanneer u deze optie aanzet kan u prijsramingen versturen vanuit ROBAWS. De naam 'offerte' wordt vervangen door 'prijsraming'.

Toon totaalsom op PDF

Met deze optie laat u de totaalsom van alle artikelen weergeven op de offerte.

Toon adres

Het projectadres wordt weergegeven bij "betreft" op de offerte.

Toon contactdetails op pdf

Het telefoonnummer en e-mailadres van de klant worden weergegeven op de offerte-PDF.

Toon post nr.

De postnummers worden weergegeven op de offerte.

Toon lijn nrs.

De artikelnummers worden weergegeven op de offerte.

Eenheidsprijs in letterschrift

De prijs op de offerte wordt voluit geschreven.

PDF enkel totaalprijs toon subtotalen

Op de PDF 'enkel totaalprijs' worden de titelprijzen toegevoegd.

PDF enkel BTW excl.

Enkel het bedrag excl. BTW wordt op de offerte weergegeven. Het bedrag incl. BTW, alsook de opsplitsing per BTW-tarief wordt niet meer weergegeven.

Calculatie

De mogelijkheid om gecalculeerde offertes op te maken.

Gebruik samengestelde artikels als extra lijnen

Aantal dagen voor vervaldatum

Deze datum geeft aan wanneer de offerte vervalt en opgevolgd moet worden.

Aantal dagen voor opvolgdatum

Na hoeveel dagen krijgt deze offerte een opvolgstatus?

Sync (m)

Hier stelt u in na hoeveel minuten uw offerte synchroniseert/opgeslagen wordt tijdens opmaak. Wanneer u hier 5 minuten invult, zal de offerte na 5 minuten automatisch bewaard worden. (uw scherm is 1 sec inactief). Indien u deze optie niet wenst, dan vult u 0 in en zal er niks gebeuren. Als u navigeert naar een andere pagina wordt de offerte nog steeds automatisch opgeslagen.

Wanneer u met calculatie werkt kan u op lijndetail verschillende marges toekennen. Het kan ook eenvoudiger door vooraf enkele standaardmarges in te stellen.

Veld

Omschrijving

Toon type (bv. SOG)

De meeteenheid wordt weergegeven. Bv.: VH, SOG, ...

Rechtstreeks ... maken

Optie om vanuit een offerte rechtstreeks een order, factuur, bestelling of abonnement te maken die alle lijnen overneemt.

Standaard teksten

Bij de opmaak van een offerte kan u een inleidende tekst en slottekst toevoegen. Deze teksten kan u vooraf opmaken als standaardteksten en nadien eenvoudig toevoegen aan een offerte.

Templates

In dit onderdeel kan u templates aanmaken voor uw eenvoudig en gecalculeerde offertes. Dit zorgt ervoor dat u bij opmaak van een nieuwe offerte kan vertrekken van een reeds gemaakte offerte en niet vanaf 0 hoeft te beginnen.

U klikt op 'toevoegen' en u geeft een naam aan de nieuwe template. Dan klikt u op 'Maak blanco offerte template'.

Hierna kiest of de template een gecalculeerde offerte is of niet.

Vervolgens klikt u op 'Maak template'. De template is aangemaakt en u klikt op 'template bewerken' om de nodige standaard instellingen aan te vullen. Ook de bestanden en taken die u toevoegt aan deze template zullen actief zijn bij het raadplegen van deze template.

Als u reeds een goeie offerte hebt aangemaakt en u deze wil instellen als template klikt u op 'Kies bestaande offerte'

Vergeet niet om reeds een status te selecteren in de template. Dit zorgt ervoor dat wanneer u deze template selecteert er reeds een status aan gelinkt is.

Opgelet: als er geen templates zijn aangemaakt zal het ook niet lukken om een offerte aan te maken.

Codes

Om standaard documenten & e-mail templates op te maken, kan u ook gebruikmaken van enkele codes. Deze codes kunnen ervoor zorgen dat klantgegevens automatisch ingevuld worden:

Parameter

Waarde

${client}

Klantnaam

Bv. Robaws

${clientAddress}

Volledig adres van de klant

Bv. 8550 Zwevegem, Blokkestraat 41B

${clientStreet}

Straatnaam en huisnummer van de klant

Bv. Blokkestraat 41B

${clientZipcode}

Postcode van de klant

Bv. 8550

${clientCity}

Woonplaats van de klant

Bv. Zwevegem

${clientVat}

BTW-nummer van de klant

Bv. BE0808.227.234

${today}

Datum van vandaag

Bv. 20/1/2019

${logicId}

Offertenummer

Bv. O190023

${status}

Status

Bv. verzonden

${clientReference}

Klant referentie

Bv. graafwerken SJKS

${date}

Offertedatum

Bv. 20/1/2019

${expireDate}

Vervaldatum

Bv. 30/2/2019

${total}

Totaal excl. BTW

Bv. 100€

${totalIncBtw}

Totaal incl. BTW

Bv. 121€

${description}

Betreft

Bv. Aanbesteding Tillegem Bos

${contactPersonTitle}

Aanspreektitel van de contactpersoon

Bv. mevr.

${contactPersonName}

Voornaam van de contactpersoon

Bv. Mieke

${contactPersonSurname}

Achternaam van de contactpersoon

Bv. Bouvry

${contactPersonFullname}

Volledige naam van de contactpersoon

Bv. mevr. Mieke Bouvry

${contactPersonFunction}

Functie van de contactpersoon

Bv. boekhouding

${contactPersonEmail}

E-mailadres van de contactpersoon

Bv. [email protected]

${contactPersonTel}

Telefoonnummer van de contactpersoon

Bv. +32 56 23 45 89

${contactPersonGsm}

GSM-nummer van de contactpersoon

Bv. +32 496 50 02 32

${offerAddress}

Volledig adres van de offerte

Bv. 8550 Zwevegem, Blokkestraat 41B

${offerStreet}

Straatnaam en huisnummer van de offerte

Bv. Blokkestraat 41B

${offerZipcode}

Postcode van de offerte

Bv. 8550

${offerCity}

Plaats van de offerte

Bv. Zwevegem

${projectAddress}

Volledig adres van het project

Bv. 8550 Zwevegem, Blokkestraat 41B

${projectStreet}

Straatnaam en huisnummer van het project

Bv. Blokkestraat 41B

${projectZipcode}

Postcode van het project

Bv. 8550

${projectCity}

Plaats van het project

Bv. Zwevegem

${assignee}

Naam van de verantwoordelijke

Bv. Mieke Bouvry

Daarnaast kan u ook extra velden als code gebruiken.