robaws
Search…
Exact Online

Een koppeling maken met Exact Online

U navigeert naar de integratie instellingen en klikt op Exact Online. Een nieuw venster wordt geopend. Activeer de integratie door de 'actief' balk in te schakelen. U wordt automatisch doorverwezen naar een inlogscherm van Exact Online, waar uw gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd worden. Eenmaal ingelogd is de verbinding tussen Robaws en Exact Online intact.
Ga nu terug naar het ROBAWS-scherm. Indien u werkt met meerdere bedrijven, duidt u eerst aan welk bedrijf u hieraan wenst te koppelen.
In Exact Online kan u werken met 'grootboekrekeningen', die uw inkomsten -en uitgavenposten zullen bevatten.
Bv.: inkomsten kunnen bestaan uit de posten: omzet, terugontvangen btw, ... Bv.: uitgaven kunnen bestaan uit de posten: telefoonkosten, personeelskosten,.... Deze grootboekrekeningen (verzameling van posten) voegt u toe aan dit kader zodat de ingevoerde inkomsten en uitgaven in ROBAWS ook op de juiste manier in Exact Online verwerkt worden.
Deze 'grootboekrekeningen' kunnen allemaal afzonderlijke codes (kan verschillen tussen grootboekrekeningen) hebben, zoals een code voor telefoonkosten, een code personeelskosten, .. Om deze codes te kunnen gebruiken in uw (inkomende) facturen, importeert u deze set bij de algemene instellingen 'boekhoudcode'. Gelieve de aparte handleiding te bekijken voor meer informatie over boekhoudcodes.
Functies
Periode rapportering
Op welke periodieke basis gebeurt de BTW-aangifte? Maandelijks of per kwartaal?
Periode offset in maanden
Start het boekjaar van uw bedrijf niet op 1 januari, maar in een andere maand, dan geeft u hier een andere waarde in dan "0". Het cijfer dat u ingeeft komt overeen met de maand.
Stel dat het boekjaar aanvangt in juni, dan vult u "6" in.
Vangt het boekjaar aan in november, dan vult u "-2" in.
Gebruik kostenplaatsen
Betaalstatus facturen terugkoppelen naar Robaws
Deze functie wijzigt de status van de factuur in Robaws naar "betaald", van zodra u de betaling boekt in Exact Online.
Exact Online boekstuknummer laten toewijzen
Last modified 1yr ago
Copy link