robaws
Search…
Codabox

Een koppeling maken met Codabox

Om een koppeling te maken met Codabox, navigeert u naar de integratie instellingen en klikt u op Codabox. Een nieuw venster wordt geopend. Activeer de integratie door
in te schakelen en uw token te activeren.
: uw facturen kunnen verstuurd worden naar de boekhouder. Indien u uw facturen via UBL-mail verstuurd naar Exact Online of ander online boekhoudpakket schakelt u best deze functie uit, zo niet zal u een foutmelding ontvangen en worden de facturen niet verzonden.
: u ontvangt alle betaalinfo die betrekking heeft op de betaling van een bepaalde factuur. De betaling wordt automatisch geboekt in ROBAWS.
Integratievenster Codabox

Token aanvragen

Vooraleer u Codabox effectief kan koppelen met ROBAWS dient u eerst een token aan te vragen. Deze aanvraag doet u via:
. Een nieuw venster wordt geopend waarin er gevraagd wordt naar uw BTW-nummer. Op basis van het ingegeven BTW-nummer en het daaraan gekoppelde e-mailadres zal de zaakvoerder een e-mail met een token ontvangen.
Aanvragen van een token
Voorbeeld van e-mail met token

Token activeren

Nadat u het token per mail ontvangen hebt, kan u deze ingeven bij
. U geeft het token in waarna u deze activeert. Er wordt een koppeling met Codabox tot stand gebracht.
Activeren van een token
Last modified 2yr ago