robaws
Search…
Billit

Een koppeling maken met Billit

U navigeert naar de integratie instellingen en klikt op Billit. Een nieuw venster wordt geopend. Activeer de integratie door de 'actief' balk in te schakelen. U wordt automatisch doorverwezen naar een login scherm van Billit, waar uw gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd worden. Eenmaal ingelogd is de verbinding tussen Robaws en Billit intact.
Integratievenster Billit
Login portaal Billit
Ga nu terug naar het ROBAWS-scherm. Indien u werkt met meerdere bedrijven, duidt u eerst aan welk bedrijf u hieraan wenst te koppelen d.m.v.
.
Last modified 2yr ago
Copy link