Extra velden

Naast de standaard velden in ROBAWS kan u zelf ook extra velden toevoegen waardoor u een fiche verder kan personaliseren. Extra velden kunnen bijvoorbeeld dienst doen om allerlei extra informatie over een klant te noteren. Bv.: via welk kanaal heeft de klant uw diensten leren kennen?

Veld

Omschrijving

Naam

Naam van het extra veld dat in de fiche zal staan.

Type

Tekst: klein tekstveld waarin u beperkt tekst kan noteren;

Tekstveld: groter tekstveld waarin u veel tekst kan noteren;

Datum: selectie van datum;

Decimaal getal: er kunnen enkel cijfers genoteerd worden (tot na de komma);

Geheel getal: er kunnen enkel gehele cijfers genoteerd worden (niet na de komma);

Keuzelijst: keuze uit verschillende opties. Er is geen mogelijkheid om vrije tekst te typen;

Selectievak: checkbox dat kan aangevinkt worden;

Link: tekstveld waarin een link kan ingevuld worden.

In overzicht

Indien deze functie geactiveerd is, zal de opgegeven info uit de extra velden opgenomen worden in het overzicht van de module.

U kan ook via de zoekfunctie ook zoeken op extra velden.

U kan de volgorde van de extra velden steeds wijzigen door het gewenste veld naar boven of onder te verplaatsen d.m.v. de pijltjes .

Wanneer u 'nieuwe groep' selecteert dan wordt het extra veld in een andere categorie geplaatst en niet bij 'algemene gegevens'.