robaws
Search…
Gebruikersrollen
In het gebruikersoverzicht vind u bovenaan in de actiebalk 'gebruikersrollen'
terug. Deze gebruikersrollen koppelt u aan iedere gebruiker van ROBAWS. Op die manier bepaalt u per gebruiker in welke modules hij/zij kan werken.
We raden aan om standaard enkele gebruikersrollen in te stellen: werkbon (Wappy-licentie), user (kan geen instellingen wijzigen) en admin (hoofdgebruiker).
Door bovenaan op
te klikken kan u een nieuwe gebruikersrol aanmaken. U kan steeds extra gebruikersrollen aanmaken met aangepaste rechten. Aan elke nieuwe gebruikersrol geeft u zelf een unieke naam. U kan extra modules aan een gebruiker toevoegen door onderaan op het lege lijntje te klikken. Er verschijnt nu een keuzelijst waaruit u de gewenste modules kan selecteren.
Naam gebruikersrol
Betekenis
Role user management
Instellingen en gebruikers beheren
Clients
Klanten
Offers
Offerten
Orders
Orders
Projects
Projecten
Time tickets
Werkbons
Time tickets employee
Werkbons (beperkt, voor Wappy gebruiker)
Invoices
Facturen
Suppliers
Leveranciers
Supply orders
Bestellingen
Articles
Artikels
Stock changes
Stockwijziging
Employees
Werknemers
Claim states
Vorderingen
Time registrations
Tijdsregistratie
Delivery notes
Levernotas
Transport
Transport
Incoming invoices
Inkomende facturen
Materials
Materieel
Time_Tickets verschilt van Time_Tickets_Employee. De module Time_Tickets_Employee is een specifieke module die voor gebruikers met een Wappy-licentie vereist is.
Copy link