Gebruikersrollen

In het gebruikersoverzicht vind u bovenaan in de actiebalk 'gebruikersrollen' terug. Deze gebruikersrollen koppelt u aan iedere gebruiker van ROBAWS. Op die manier bepaalt u per gebruiker in welke modules hij/zij kan werken.

We raden aan om standaard enkele gebruikersrollen in te stellen: werkbon (Wappy-licentie), user (kan geen instellingen wijzigen) en admin (hoofdgebruiker).

Door bovenaan opte klikken kan u een nieuwe gebruikersrol aanmaken. U kan steeds extra gebruikersrollen aanmaken met aangepaste rechten. Aan elke nieuwe gebruikersrol geeft u zelf een unieke naam. U kan extra modules aan een gebruiker toevoegen door onderaan op het lege lijntje te klikken. Er verschijnt nu een keuzelijst waaruit u de gewenste modules kan selecteren.

Naam gebruikersrol

Betekenis

Role user management

Instellingen en gebruikers beheren

Clients

Klanten

Offers

Offerten

Orders

Orders

Projects

Projecten

Time tickets

Werkbons

Time tickets employee

Werkbons (beperkt, voor Wappy gebruiker)

Invoices

Facturen

Suppliers

Leveranciers

Supply orders

Bestellingen

Articles

Artikels

Stock changes

Stockwijziging

Employees

Werknemers

Claim states

Vorderingen

Time registrations

Tijdsregistratie

Delivery notes

Levernotas

Transport

Transport

Incoming invoices

Inkomende facturen

Materials

Materieel

Day planning

Dagplanning

Project planning

Projectplanning

Dashboard

Dashboard (Algemene grafieken)

Subscription

Abonnementen

Settlement

Verrekening

Material installation

Materieel installatie

Time_Tickets verschilt van Time_Tickets_Employee. De module Time_Tickets_Employee is een specifieke module die voor gebruikers met een Wappy-licentie vereist is.