E-mail instellingen

Veld

Omschrijving

Gebruik eigen email

Mogelijkheid om het persoonlijke e-mailadres te gebruiken van de gebruiker. Indien u dit niet wenst zal het e-mailadres gebruikt worden die ingevuld werd bij instellingen => e-mail

Type

Het type e-mailadres dat de gebruiker heeft. In ROBAWS is er reeds keuze uit een aantal standaardtypes.

Kan uw e-mailadres niet verbonden worden met Exchange, Office 365 of Gmail, klikt dan SMTP aan.

Van email

Dit is het e-mailadres die gebruikt wordt om de e-mail te versturen. De ontvanger van deze mail krijgt dit e-mailadres te zien.

Van naam

Dit is de naam van de persoon die de mail verzonden heeft. De ontvanger van de mail krijgt deze naam te zien.

BCC

De mail wordt verzonden naar de ontvanger, maar daarnaast kan u ook nog extra e-mailadressen toevoegen naar waar een kopie verzonden wordt. De ontvanger krijgt deze e-mailadressen niet te zien.

Server

Dit veld krijgt u enkel te zien als u SMTP of Exchange heeft aangeduid bij "type". U vult hier de uitgaande server van uw e-mailadres in. Dit kan variëren, afhankelijk van het type e-mailaccount dat u gebruikt.

Poort

De standaardpoort is 25, 2525 of 465 en de poort met SSL beveiliging is 587.

Email user

Hier vult u het e-mailadres in van waaruit u mails wilt versturen.

Paswoord

Hier vult u het paswoord in dat gekoppeld is aan het e-mailadres.

Starttls

Is een protocol dat gebruikt wordt om de correspondentie te versleutelen. Deze optie vinkt u best aan.

Gebruik van verschillende types voor uitgaande mail

Type

Server

Poort

Exchange

https://exchange.powermail.be/ews/exchange.asmx

587

Combell

smtp-auth.mailprotect.be

2525

Hotmail

smtp.live.com

25

Gmail

smtp.gmail.com

587

Apple

smtp.mail.me.com

587

Telenet

smtp.telenet.be

587

Proximus

relay.proximus.be

587

Plenso

mail.plenso.net

587

One.com

send.one.com

587

Exchange

Bij het configureren van een Exchange mailbox opletten om dit als volgt in te stellen: -Server: 'remote.robaws.be' ==> invullen in Robaws als: https://remote.robaws.be/ews/exchange.asmx -User: In Exchange is dit vaak robaws\dimitri ==> invullen in Robaws als: dimitri@robaws De @ vorm gebruiken in plaats van de \ vorm

Gmail

Nieuwe methode

Gelieve voortaan 'GMAIL_OAUTH2' als type te kiezen als u uw Gmail-account aan ROBAWS wenst te koppelen. U vult uw e-mailadres in en hoeft verder geen wachtwoord meer in te geven in. Vervolgens klikt u op de knop , waarna u naar het login portaal van Google geloodst wordt, waar u op een veilige manier kan inloggen. Uw wachtwoord wordt voortaan niet meer bewaard in ROBAWS.

Indien de koppeling gelukt is, zal u de volgende melding zien verschijnen.

Koppeling met Gmail-account volgens de nieuwe methode.

Oude methode

  1. Ga naar uw Google-account.

  2. Klik in het linkernavigatievenster op Beveiliging.

  3. Ga naar het venster Toegang door minder veilige apps en klik onderaan de pagina op Toegang inschakelen.

Koppeling met Gmail-account volgens de oude methode.

Apple/iCloud

Gelieve op te letten met twee-factor-authenticatie Als u twee-factor-authenticatie heeft geactiveerd, dan moet u een app-specifiek wachtwoord aanmaken om de koppeling in ROBAWS te kunnen gebruiken. Hiervoor gaat u naar volgende website: https://appleid.apple.com/account/manage/security