Dagplanning

Algemene instellingen

Veld

Omschrijving

Startuur

Dit is het aanvangsuur die u kan zien op de planningsweergave.

Bv.: 07:00. Notatie moet hh:mm zijn (7:00 is ongeldig)!

Einduur

Dit is het einduur die u kan zien op de planningsweergave.

Bv.: 17:00.

Werknemer statussen

In de dagplanning kan u de planning van alle werknemers opvragen via het tabblad 'werknemers'. Helaas kan het steeds gebeuren dat een werknemer ontslag neemt, maar dat u graag de werknemersfiche behoudt. U kan bijvoorbeeld de status 'actief' of 'in dienst' toekennen aan de werknemersfiche. Indien u enkel deze waarde ingeeft voor deze status, zullen enkel de werknemers in dienst weergegeven worden op de dagplanning.

Project statussen

Welke statussen moeten er op projectniveau op de planning verschijnen? Een project die op status 'actief' staat mag bijvoorbeeld getoond worden op de projectplanning. Indien er niets ingevuld is zullen alle projecten te zien zijn.

Material statussen

Het kan gebeuren dat u oneindig veel materialen hebt, waardoor u een heel onoverzichtelijke planning krijgt. U kan hier kiezen welke statussen op materieelniveau op de planning verschijnen.

Statussen betekenen in dit geval eerder de verschillende soorten afwezigheden die werknemers kunnen hebben, waardoor ze een bepaalde dag niets presteren.

Planning PDF

Veld

Omschrijving

Planningstabel werknemerskolom

Benaming werknemer

Planningstabel uitvoeringskolom:

Informatie in het agendapunt op PDF

Mail planning PDF

Voorbeeld mail

U kan een standaardmail aanmaken om de planning per E-mail door te sturen naar een werknemer of onderaannemer. U voegt de bijlage dagplanning toe om de dagplanning-PDF mee te sturen als bijlage. Als u in de E-mail zelf het planningsoverzicht wenst weer te geven, dan voegt u zoals op de foto de code ${planningTable} in.

Overzicht

Bij deze functie kan u verschillende soorten weergaves instellen van de dagplanning. Er is een maximaal aantal verschillende weergaves van 6 die kunnen worden ingesteld.

Veld

Omschrijving

Naam

Naam die je geeft aan deze weergave

Periodiciteit

Hoe lang of kort bestaat de periode van de dagplanning

Tijdslot

Per welke tijdspanne wil je een inplanning kunnen doen

Type

Wordt de planning horizontaal, verticaal of in een lijst weergegeven?

Code

Omschrijving

${employeeFullName}

Naam van werknemer

${planningItemStartHour}

Start planning

${planningItemEndHour}

Einde planning

${planningItemProjectLogicId}

Projectnummer

${planningItemProjectPlanningName}

Projectnaam

${planningItemCustomText}

Titel agendapunt

${planningTable}

Visualisatie planning in mail

${detailInfo}

Detail informatie

${clientName}

Klant naam

${planningType}

Planning type